Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy Specjalista / Starsza specjalistka ds. sprawozdawczości

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Aleja Niepodległości 188

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Monitorowanie, agregacja danych, przygotowywanie sprawozdań, zestawień, raportów, prognoz z realizacji instrumentu

 • Zaawansowana obsługa CST2021, wsparcie użytkowników, zgłaszanie i obsługa problemów technicznych, nadzór nad uprawnieniami

 • Współpraca z pozostałymi pracownikami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentu oraz pozostałymi instytucjami w systemie wdrażania

 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności Działu oraz związanych z wdrażanym instrumentem

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe

 • Minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisko w pracy związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

 • Doświadczenie związane z realizacją projektów inwestycyjnych lub projektów z obszaru B+R

 • Podstawowa znajomość Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków

 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne

 • Samodzielność, zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność za realizowane zadania

 • Dobra znajomość obsługi systemu teleinformatycznego SL2014

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office, w tym Excel

Mile widziane

 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych z Europejskiego Rozwoju Regionalnego

 • Doświadczenie w obsłudze projektów inwestycyjnych

 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych przez konsorcja

 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych przez uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz

 • Doświadczenie w obsłudze projektów objętych reżimem pomocy publicznej i otrzymujących pomoc de minimis

 • Znajomość podstaw księgowości

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentów związanych z wdrażaniem Działania w języku angielskim

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko.

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać klikając w przycisk "Aplikuj"