Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy specjalista / Starsza specjalistka ds. zamówień publicznych

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca hybrydowa
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór nad zamówieniami i wydatkami poniżej i powyżej progu przetargowego, w tym:

 • samodzielne prowadzenie postępowań na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w pełnym zakresie m.in. tworzenie specyfikacji warunków zamówienia, projektowanych postanowień umowy, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, prowadzenie obsługi sekretariackiej prac komisji, ocena formalna ofert, tworzenie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeń, ogłaszanie wyników, przygotowywanie wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;

 • tworzenie rocznego planu zamówień publicznych dot. wydatków powyżej i poniżej progu zamówień publicznych oraz bieżąca jego korekta;

 • weryfikacja trybu postępowania wraz z opiniowaniem wyboru trybu;

 • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych;

 • weryfikacja sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych;

 • udział w komisjach przetargowych w roli sekretarza lub członka komisji;

 • akceptacja projektów umów pod względem ich zgodności z przepisami dot. zamówień publicznych;

 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz innych dokumentów związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej;

 • weryfikacja i akceptacja wydatków i protokołów udzielanych zamówień pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych;

 • tworzenie sprawozdań z zamówień publicznych na potrzeby Muzeum oraz Urzędu Zamówień Publicznych;

 • opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania regulacji wewnętrznych dot. zamówień publicznych, oraz regulacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m.st. Warszawy w tym zakresie;

 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu obowiązujących procedur i przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

 • przygotowywanie dokumentacji oraz udzielanie odpowiedzi na potrzeby kontroli;

 • współpraca z Głównym Księgowym, Radcą Prawnym oraz pracownikami merytorycznymi w zakresie zamówień publicznych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe;

 • ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu zamówień publicznych;

 • udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych oraz w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji związanej z procesem przetargowym;

 • doświadczenie w monitorowaniu realizacji procesu zamówień oraz koordynacji procesu ofertowania poniżej progu;

 • dobra znajomość Ms Office; w szczególności MS Word i MS Excel;

 • biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego zastosowania;

 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy;

 • umiejętność współpracy;

 • umiejętności negocjacyjne.

 • Mile widziane:

 • wykształcenie prawnicze;

 • doświadczenie w tworzeniu rocznego planu zamówień publicznych;

 • doświadczenie w sprawozdawczości związanej z zamówieniami publicznymi;

 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury;

 • znajomość języka angielskiego.

To oferujemy

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;

 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;

 • możliwość rozwoju zawodowego.

O nas

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.