Oferta pracy

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Administracji w Bydgoszczy

PSE S.A.

 • Marszałka Focha 16, Bydgoszcz
  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • rekrutacja zdalna

PSE S.A.

Marszałka Focha 16

Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących majątku Spółki - przyjęcia na majątek, likwidacje, przesunięcia, sprzedaż

 • koordynowanie procesu weryfikacji okresu ekonomicznej użyteczności składników majątku trwałego Spółki

 • nadzór nad składnikami majątku PSE S.A. z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (SAP) dotyczący majątku znajdującego się na terenie stacji elektroenergetycznych oraz w siedzibie PSE S.A w Bydgoszczy

 • przygotowywanie Planów Likwidacji składników majątku oraz nadzorowanie procesu fizycznej likwidacji składników majątku we współpracy z innymi pracownikami Wydziału Administracji

 • obsługa zadań inwestycyjnych Wydziału Administracji w zakresie formalnym z wykorzystaniem aktualnych narzędzi informatycznych (np. platformy zakupowej, EPM) we współpracy z pozostałymi pracownikami Wydziału Administracji, w oparciu o aktualne Regulaminy, Procedury i Instrukcje PSE S.A.

 • planowanie i rozliczanie stanu wykonania i realizacji wydatków inwestycyjnych CAPEX

 • aktywny udział w procesie budżetowania i prognozowania

 • dekretacja dokumentów księgowych

 • prowadzenie ewidencji majątku pod kątem prawidłowej realizacji procesu opłat z tyt. podatku od nieruchomości oraz opłat za zajęcie pasów gruntów

 • przygotowywanie danych do opracowywania planów inwestycyjnych, prognoz finansowych i rzeczowych oraz wprowadzania aktywów na majątek

 • czynny udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowych w zakresie zakupu środków trwałych oraz niskocennych składników rzeczowych aktywów trwałych

 • czynny udział w okresowych inwentaryzacjach majątku Spółki w zakresie środków trwałych oraz niskocennych składników rzeczowych aktywów trwałych

 • sporządzanie raportów dla Wydziału Administracji (przygotowywanie danych do sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej)

 • monitoring rozliczenia inwestycji wraz z analizą odchyleń

 • wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Kierownika Wydziału w ramach powierzonego zakresu obowiązków

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek – rachunkowość, ekonomia, finanse, administracja

 • minimum trzy lata doświadczenia zawodowego przy realizacji zadań związanych z zarządzaniem majątkiem

 • wiedza w zakresie podatku od nieruchomości

 • znajomość zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych dot. majątku

 • bardzo dobra znajomość SAP moduł FIAA

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office - w szczególności MS Excel

 • zdolność pracy analitycznej i samodzielnego formułowania wniosków i rekomendacji

 • prawo jazdy kat. B

 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej

 • umiejętność efektywnej pracy przy realizacji dużej ilości zadań

 • odporność na stres

 • dyspozycyjność

 • terminowość i dokładność

 • zdolność i chęć do szybkiego rozwoju i adaptowania kolejnych umiejętności

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy