Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Specjalista w Departamencie Naboru Projektów

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

5 0007 500 brutto / mies.
 • Spokojna 13A, Wola, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca hybrydowa
 • Praca od zaraz

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Spokojna 13A

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Opracowanie dokumentacji konkursowej i przygotowaniem naboru wniosków

 • o dofinansowanie

 • Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie

 • Opracowywanie stanowisk związanych z dokumentami programowymi i aktami prawnymi odnoszącymi się do projektów realizowanych w ramach Departamentu

 • Opracowanie innych dokumentów zlecanych przez przełożonych

Nasze wymagania

 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze funduszy unijnych

 • Wiedzy z zakresu polityki spójności UE i wdrażania funduszy europejskich (różne programy operacyjne)

 • Znajomości przepisów krajowych oraz unijnych związanych z funduszami UE

 • Doświadczenia w analizie i opracowywaniu wzorów umów, zaleceń, koncepcji realizacji projektów

 • Podstawowej znajomości ustawy o finansach publicznych

 • Bardzo dobrej znajomości MS Office, w tym MS Excel

 • Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz komunikacyjnych,

 • Umiejętność interpretowania analizowanych danych oraz formułowania wniosków

 • i ich prezentacji

 • Umiejętności pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu

 • Dobrej organizacji pracy

 • Otwartości na zmiany

 • Kreatywności, dokładności, zaangażowania

Mile widziane

 • Doświadczenie we współpracy z JST, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną

 • Znajomość centralnego systemu informatycznego oraz lokalnego systemu informatycznego dla wnioskodawców i beneficjentów

 • Opracowywania projektów partnerskich

 • Umiejętność przygotowywania zautomatyzowanych raportów (MS Excel – VBA, Power Query)

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Pracę w zgranym, młodym zespole

 • Możliwości rozwoju zawodowego

 • Elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy pomiędzy godzinami 7:00-9:15)

 • Możliwość podjęcia pracy od zaraz

 • Pracę w formie hybrydowej

 • Dofinansowanie zajęć sportowych oraz wypoczynku

 • Dofinansowanie do kursów i studiów podyplomowych

 • 13 pensji

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka szkolna

Wymagane dokumenty

Życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej jako kodeks pracy), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli w życiorysie zawarł/a Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej 22(1) § 1 kodeksu pracy, a zwłaszcza dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje o niepełnosprawności, to w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

W przypadku przekazania danych wykraczających poza wymagane w/w przepisami prawa, ale nie należących do szczególnych kategorii (więcej informacji na ich temat znajdzie Pan/Pani w poniższej klauzuli informacyjnej), sam fakt przesłania oznacza zgodę na ich przetwarzanie i nie wymaga składania oświadczenia zgody.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

Inne dokumenty i oświadczenia: – oświadczenie o niepełnosprawności – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Centrum Projektów Polska Cyfrowa buduje nowoczesną, cyfrową Polskę - przyjazną wszystkim obywatelom. CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. CPPC finansuje budowę infrastruktury, dzięki której każdy z nas, w każdym miejscu naszego kraju będzie miał dostęp do szybkiego internetu, walczy z biurokracją i wspiera rozwój e-usług w administracji oraz edukuje Polaków z zakresu najnowszych technologii.

Wizją CPPC jest Polska w pełni cyfrowa, w której wszyscy obywatele mają dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnie z nich korzystają.

Przewiń do profilu firmy