Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Starszy Specjalista w Sekcji Rozwoju Narodowego Systemu Innowacji

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościO firmie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Pańska 81/83

Warszawa

top
PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.
Starszy Specjalista w Sekcji
Rozwoju Narodowego Systemu Innowacji
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: SS/DAS/1/01/20

Główne zadania:

 • Udział w przygotowywaniu programów animacyjnych (promujących rozwój współpracy i zaangażowania), edukacyjnych oraz badawczych dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu i klastrów;
 • Koordynacja projektów animacyjnych, edukacyjnych, badawczych, w szczególności dotyczących rozwoju postaw innowacyjnych w IOB i klastrach;
 • Inicjowanie i projektowanie nowych inicjatyw w obszarze współpracy środowisk biznesowych oraz styku administracja – biznes;
 • Identyfikowanie i analizowanie trendów w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności;
 • Przygotowywanie dokumentów do postępowań publicznych, w tym udział w Komisjach Oceniających;
 • Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami międzynarodowymi (m.in. OECD, WE), stowarzyszeniami i inicjatywami międzynarodowymi.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe;
 • przynajmniej 4 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów badawczych lub animacyjno-edukacyjnych w tematyce przedsiębiorczości/kompetencji innowacyjnych;
 • co najmniej 2 – letnie doświadczenie w samodzielnej koordynacji projektów;
 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań/warsztatów/wykładów, w tym ukierunkowanych na nawiązywanie kontaktów/motywowanie ludzi/budowanie relacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • znajomość systemu i programów publicznych zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie podyplomowe w zakresie: marketing/zarządzanie projektami;
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań i szkoleń jako facylitator lub coach lub trener biznesowy;
 • doświadczenie w opracowywaniu raportów, sprawozdań, informacji prasowych;
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami krajowymi i regionalnymi (władze samorządowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe);
 • znajomość prawa zamówień publicznych;
 • znajomość innych języków obcych;
 • znajomość zasad realizacji programów UE.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach;
 • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura.
aplikuj

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

Termin zgłoszeń: do 24 stycznia 2020 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 

Inne informacje: 

Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center).

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne zostanie opublikowana na stronie bip.parp.gov.pl.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected] Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.
Starszy Specjalista w Sekcji
Rozwoju Narodowego Systemu Innowacji
Numer ref.: Numer referencyjny: SS/DAS/1/01/20

Główne zadania:

 • Udział w przygotowywaniu programów animacyjnych (promujących rozwój współpracy i zaangażowania), edukacyjnych oraz badawczych dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu i klastrów;
 • Koordynacja projektów animacyjnych, edukacyjnych, badawczych, w szczególności dotyczących rozwoju postaw innowacyjnych w IOB i klastrach;
 • Inicjowanie i projektowanie nowych inicjatyw w obszarze współpracy środowisk biznesowych oraz styku administracja – biznes;
 • Identyfikowanie i analizowanie trendów w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności;
 • Przygotowywanie dokumentów do postępowań publicznych, w tym udział w Komisjach Oceniających;
 • Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami międzynarodowymi (m.in. OECD, WE), stowarzyszeniami i inicjatywami międzynarodowymi.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe;
 • przynajmniej 4 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów badawczych lub animacyjno-edukacyjnych w tematyce przedsiębiorczości/kompetencji innowacyjnych;
 • co najmniej 2 – letnie doświadczenie w samodzielnej koordynacji projektów;
 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań/warsztatów/wykładów, w tym ukierunkowanych na nawiązywanie kontaktów/motywowanie ludzi/budowanie relacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • znajomość systemu i programów publicznych zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie podyplomowe w zakresie: marketing/zarządzanie projektami;
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań i szkoleń jako facylitator lub coach lub trener biznesowy;
 • doświadczenie w opracowywaniu raportów, sprawozdań, informacji prasowych;
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami krajowymi i regionalnymi (władze samorządowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe);
 • znajomość prawa zamówień publicznych;
 • znajomość innych języków obcych;
 • znajomość zasad realizacji programów UE.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach;
 • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

Termin zgłoszeń: do 24 stycznia 2020 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 

Inne informacje: 

Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center).

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne zostanie opublikowana na stronie bip.parp.gov.pl.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected] Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy