Ta oferta pracy jest nieaktualna od 196 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista w Wydziale – Centrum Analiz

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-10-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  poszukuje kandydata na stanowisko:
  Starszego Specjalisty
  w Wydziale – Centrum Analiz
  Liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu
  Miejsce pracy: Warszawa


  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych sukcesem w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.


  Systemy IT w medycynie w ostatnich latach rozwijają się bardzo dynamicznie; konsekwencją tego są kolejne nowe projekty realizowane przez CSIOZ. Wydział Centrum Analiz jest nową jednostką mającą na celu między innymi prowadzenie analiz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, poprawy jego efektywności oraz detekcji nadużyć.


  Zakres Twoich zadań:

  1. Wspieranie rozwoju i współtworzenie narzędzi umożliwiających prowadzenie analiz efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym analiz porównawczych (benchmarking).
  2. Udział w pracach zespołu analitycznego zajmującego się poprawą efektywności operacyjnej systemu opieki zdrowotnej oraz wykrywaniu nieprawidłowości.
  3. Zapewnienie wsparcia badawczego oraz analitycznego.
  4. Proaktywne podejście do identyfikowania danych i innych informacji, które są istotne w pracy zespołu, oraz dzielenie się tymi informacjami z zespołami powiązanymi.
  5. Wspieranie w gromadzeniu danych oraz przystosowywaniu ich do dalszego wykorzystania w pracach zespołu.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, medycznym lub pokrewnym.
  2. Min. 3-letnie doświadczenie w zakresie strategii, analiz biznesowych, badań branżowych, doradztwa biznesowego, doradztwa organizacjom z sektora ochrony zdrowia.
  3. Bardzo dobrą, praktyczną znajomość funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych oraz rynku usług medycznych.
  4. Umiejętności z zakresu zarządzania projektami i zespołami projektowymi oraz zdolność do przejęcia odpowiedzialności za realizację projektów.
  5. Umiejętności z zakresu prowadzenia badań jakościowych i ilościowych, w tym analiz finansowych, syntetyzowania wyników i sporządzania rekomendacji.
  6. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  7. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  8. Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  9. Dobrą organizację pracy.
  10. Zaawansowaną znajomość MS Word, Excel i PowerPoint.


  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  2. Umiejętność wyjaśniania trudnych pojęć w sposób jasny, zwięzły i bogaty graficznie, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych.
  3. Jesteś osobą dyspozycyjną.
  4. Posiadasz zdolność do przejęcia odpowiedzialności za realizację projektów dostosowanych do otrzymanych wytycznych z pewnym stopniem autonomii oraz biegłość w pracy nad kilkoma projektami równocześnie.

  Oferujemy Ci:

  • Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Możliwość realizacji ambitnego projektu mającego na celu poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  • System motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
  • Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.
  • Otoczenie profesjonalnego Zespołu.
  • Bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:
      - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub za pomocą przycisku
        Aplikuj (formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca),
      - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.
  c) za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

   

  Termin składania dokumentów: do 11 listopada 2018 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa;
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected];
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r;
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora;
  5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.