Oferta pracy

Starszy Specjalista w wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy

STARSZY SPECJALISTA W WYDZIALE KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ 

Warszawa

Do 22 sierpnia 2021 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przeprowadzanie wieloaspektowych kontroli wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych PGW Wody Polskie, 
 • kierowanie kontrolami wewnętrznymi w zakresie gospodarki finansowej,
 • zapewnienie bieżącej informacji o podejmowanych działaniach kontrolnych, 
 • przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, 
 • współdziałanie w opracowaniu rocznego planu kontroli w zakresie gospodarki finansowej, 
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz czynności sprawdzających na polecenie Prezesa Wód Polskich, 
 • prowadzenie rejestru kontroli,
 • opracowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli. 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wyższe wykształcenie, preferowane na kierunkach: ekonomia, finanse, administracja,
 • ma co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zakresie kontroli finansowej jednostek sektora finansów publicznych lub w obszarze rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, kontrolingu lub rewizji finansowej,
 • zna przepisy Ustaw:  Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ordynacji podatkowej, Ustawa o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
 • bardzo dobrze obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje pracę własną, 
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, samodzielny,
 • jest gotowy do częstych wyjazdów służbowych,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • ukończony kurs psychotechniki.

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne