Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych w Departamencie Kontroli Projektów

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

4 2907 000 brutto / mies.
 • Spokojna 13A, Wola, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca hybrydowa
 • Praca od zaraz

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Spokojna 13A

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Będziesz kontrolował/a zamówienia udzielane przez naszych Beneficjentów (realizowane w oparciu o zapisy Ustawy Pzp oraz wytyczne) w projektach realizowanych w ramach POPC. Będziesz współpracował/a z wykonawcami zewnętrznymi, którzy wpierają proces kontroli. Zaangażujemy Cię w tworzenie procedur związanych z pracą Wydziału w tym kontroli zamówień.

Nasze wymagania

 • znajomość obowiązujących przepisów dot. zamówień publicznych;

 • umiejętność analizy i oceny dokumentacji zamówienia publicznego;

 • kreatywność, samodzielność, poszukiwanie uproszczeń, otwartość na zmiany;

 • dobra współpraca z ludźmi;

 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office;

 • mile widziana znajomość obowiązujących regulacji dot. realizacji i kontroli projektów finansowanych w ramach POPC;

To oferujemy

 • umowę o pracę (3 miesiące ->1 rok -> czas nieokreślony);

 • 13 pensję;

 • nagrody uznaniowe i świadczenia z ZFŚS (w tym dofinansowanie zajęć sportowych i wypoczynku);

 • elastyczne godziny pracy (pracę zaczynamy pomiędzy 7:00-9:15);

 • aktualnie wykonujemy pracę w trybie hybrydowym biuro /dom;

 • szkolenia;

 • pracę przy wdrażaniu programów i funduszy związanych z cyfryzacją, w tym nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy i innych instrumentów finansowych;

 • zadania związane z innowacyjnymi zamówienia m.in. dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, sieci 5G, sieci szerokopasmowych, zaawansowanych systemów IT, czy szkoleń.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka szkolna

Wynagrodzenie na proponowanym stanowisku

W zależności od Twoich kompetencji i stażu pracy możesz zarabiać łącznie do 7000 brutto miesięcznie (w tym wynagrodzenie zasadnicze, premia regulaminowa, wysługa lat).

Wymagane dokumenty

Życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej jako kodeks pracy), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli w życiorysie zawarł/a Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej 22(1) § 1 kodeksu pracy, a zwłaszcza dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje o niepełnosprawności, to w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

W przypadku przekazania danych wykraczających poza wymagane w/w przepisami prawa, ale nie należących do szczególnych kategorii (więcej informacji na ich temat znajdzie Pan/Pani w poniższej

klauzuli informacyjnej), sam fakt przesłania oznacza zgodę na ich przetwarzanie i nie wymaga składania oświadczenia zgody.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

Inne dokumenty i oświadczenia: – oświadczenie o niepełnosprawności – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Centrum Projektów Polska Cyfrowa buduje nowoczesną, cyfrową Polskę - przyjazną wszystkim obywatelom. CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. CPPC finansuje budowę infrastruktury, dzięki której każdy z nas, w każdym miejscu naszego kraju będzie miał dostęp do szybkiego internetu, walczy z biurokracją i wspiera rozwój e-usług w administracji oraz edukuje Polaków z zakresu najnowszych technologii.

Wizją CPPC jest Polska w pełni cyfrowa, w której wszyscy obywatele mają dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnie z nich korzystają.

Przewiń do profilu firmy