Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji Inwestycji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Białystok

  Białystok, podlaskie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych,

 • analiza dokumentacji dotyczącej uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii,

 • opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i usługi,

 • prowadzenie zadań wynikających z podpisania umowy z wykonawcą,

 • opiniowanie dokumentacji projektowej i dokumentów planistyczno-strategicznych,

 • analiza zapisów decyzji administracyjnych.

Nasze wymagania

 • czekamy na kandydata który:

 • posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, ochrona środowiska, budownictwo,

 • posiada doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w zakresie realizacji inwestycji,

 • potrafi czytać dokumentację techniczną oraz analizować zagadnienia środowiskowe,

 • zna zapisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, zwłaszcza MS Excel,

 • posiada umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność analitycznego myślenia,

 • cechuje się zaangażowaniem, sumiennością i dokładnością.

Mile widziane

 • posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych lub konstrukcyjno-budowlanych,

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,

 • znajomość oprogramowania ze środowiska CAD i NORMA,

 • umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • umowę o pracę - stabilne zatrudnienie,

 • dofinansowanie do prywatnej opieki,

 • wczasy "pod gruszą" - bazy noclegowe w całym kraju,

 • atrakcyjne pakiety szkoleniowe,

 • dofinansowanie do karty sportowej,

 • zgrany zespół i miłą atmosferę,

 • pracę, która ma znaczenie.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • dodatkowy urlop

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

392 jednostki organizacyjne

6000 Pracowników

3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy

Przewiń do profilu firmy