Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy specjalista w Zespole Data Center

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-05-17

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Starszy specjalista w Zespole Data Center
  Nr ref.: SSDC 0519

  DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY NA TYM STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE M.IN.:

  • określanie wymagań oraz umów, współpraca i negocjacje z dostawcami
  • budowa oraz utrzymanie systemów wysokiej dostępności,
  • rekomendowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa,
  • współpraca przy opracowywaniu procedur operacyjnych,
  • ewaluacja i testowanie rozwiązań, konfiguracja systemów i administrowanie

  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

  Ogólnej znajomości rozwiązań w zakresie: wirtualizacji i rozwiązań chmurowych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, najlepszych praktyk konfiguracyjnych.

  A także wiedzy i przynajmniej 2 LAT DOŚWIADCZENIA W JEDNYM Z PONIŻSZYCH OBSZARÓW

  ROZWIĄZANIA CHMUROWE I WIRTUALIZACYJNE
  • implementacja i zarządzanie konteneryzacją w środowisku Linux przynajmniej w jednej z technologii: Docker, Kubernetes, Apache Mesos lub podobnej, wytwarzanie oprogramowania i zarządzanie usługami w podejściu DevOps,
  • zarządzanie farmami hypervisorów w oparciu o jedną z technologii: VMWare vSphere/Microsoft Hyper-V/Citrix Xen/OpenStack, lub inne równoważne,
  • automatyzacja administrowania infrastrukturą i procesami - Infrastructure as code - za pomocą narzędzi takich jak Ansible, Terraform, Puppet, Chef, SaltStack, wirtualizacja infrastruktury sieciowej SDN i dyskowej SDS,
  • zapewnienie wysokiej dostępności systemów i usług za pomocą różnych technik (np. klastrów usługowych), balansowanie ruchem, zapewnienie wysokiej wydajności i dostępności np. HAproxy, Keepalived, rozwiązania technologiczne z dziedziny chmur prywatnych i/lub publicznych takich jak Azure, AWS, GCP, OpenStack;
  SIECI KOMPUTEROWE, WAN/SAN/LAN
  • routingu i protokołów sieciowych BGP, ISIS, OSPF, MPLS (L3/L2VPN), STP, MSTP, RSTP, LACP, RIP/RIPv2, EIGRP, HSRP, VRRP, VPC, source i destination based routing, vlan, overlay networking, vxlan, technologie SDN,
  • wiedza i certyfikaty CCNP/JNCIP dot. routingu i switchingu, bezpieczeństwa sieci IPSec, SSL, SNMPv3, AAA itp., alokacji BGP, VRRP, rozwiązań i protokołów HA, technologii ethernet, VPN L3 i L2, VPLS, OVPN, SSLVPN, znajomość metodologii loadballancingu oraz multi-pathingu w sieciach informatycznych,
  • zarządzanie siecią: SNMP, SYSLOG, OAM, Cisco IPSLA, Juniper RMP, zarządzanie poprzez CLI urządzeniami sieciowymi i wdrażanie zmian (np. klastry routerów), konfiguracja przełączników sieciowych i routerów w tym w środowiskach wirtualnych,
  • zagrożenia sieciowe oraz przeciwdziałanie włamaniom, zagrożeniom DoS, technologie 802.1x, Radius/NPS;
  BEZPIECZEŃSTWO IT
  • systemy usług katalogowych, AD, LDAP, oraz zarządzanie tożsamościami tj. IDM/IAM,
  • systemy i technologie bezpieczeństwa brzegu sieci: Firewall/IPS/IDS/UTM, VPN, systemy zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury IT takie jak SIEM, DAM.
  • doświadczenie w implementacji oraz administracji PKI, HSM, szyfrowanie i zastosowanie mechanizmów kryptograficznych,
  • praktyczna znajomość 802.1x, Radius/NPS, technologie bezpieczeństwa systemów Linux takich jak SELinux/AppArmor, iptables, szyfrowanie danych i komunikacji,
  • podatności i zabezpieczanie aplikacji webowych – systemy WAF, OWASP, SANS, zapobieganie incydentom, proste testy penetracyjne, analizy podatności, ewaluacje i utwardzanie bezpieczeństwa systemów, aplikacji i sieci,
  DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:
  • doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby świadczenia usług chmurowych IaaS/PaaS/SaaS,
  • doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów IT zapewniających ciągłość działania (Business Continuity) oraz wysoką dostępność (High Availability),
  • doświadczenie w zakresie implementacji norm związanych z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, zarządzaniem usługami (ITIL, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000),
  Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : [email protected] ;
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.
  Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
  Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.
   
  www.nask.pl