mBank S.A.

Starszy specjalista zarządzania licencjami IT

mBank S.A.O firmie

 • Królewska 14, Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 6 dni
  do: 3 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Starszy specjalista zarządzania licencjami IT
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/040/0520

Zajmujemy się zarządzaniem licencjami w obszarze IT mBanku. Aktywnie poszukujemy efektywności kosztowych, mając świadomość, że koszt licencji jest często kluczowy w stosunku do pozostałych elementów środowiska IT. Współpracujemy w obszarze własnej jednostki (serwery x86, storage), jak i szerzej w obrębie rozproszonego IT, szukając optymalizacji i potencjalnych synergii.

 

Jeśli chcesz rozwijać się oraz:

 • monitorować i raportować wykorzystanie licencji serwerowych, aplikacyjnych, desktopowych
 • analizować, ulepszać i tworzyć od nowa efektywne procesy zarządzania licencjami
 • analizować wpływ potrzeb biznesowych na zasoby licencyjne oraz opiniować projekty pod kątem zapotrzebowania na licencje
 • zgłaszać inicjatywy, których celem będzie optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych i licencyjnych
 • brać udział w budowie i nadzorze nad narzędziami wspomagającymi proces zarządzania licencjami
 • realizować inicjatywy zakupowe w obszarze licencji

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne / techniczne)
 • znasz zasady licencjonowania oprogramowania takich producentów jak Microsoft, RedHat, IBM, VMware, Oracle  
 • myślisz analitycznie i szybko wyciągasz właściwe wnioski
 • jesteś samodzielny oraz potrafisz priorytetyzować swoje zadania
 • jesteś otwarty/a na ludzi i wiedzę (także z innych obszarów IT)
 • Excel i PowerPoint nie mają przed Tobą tajemnic
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu dobrym
 • wiesz jak korzystać z możliwości, które dają narzędzia informatyczne

 

Dodatkową wartością będzie doświadczenie w pracy / wdrażaniu narzędzi SAM (np. Snow) oraz wiedza z zakresu projektowania procesów informatycznych i tworzeniu instrukcji.

 

Lubimy ludzi ukierunkowanych na cel, ale osiągających go poprzez współpracę. Doceniamy ciekawość i kreatywność, a także umiejętność kwestionowania zastałej sytuacji i zadawania konstruktywnych pytań. Wierzymy, że zawsze się da, jeśli nam na tym zależy, a wachlarz możliwości jest szeroki.

 

Aplikuj, jeśli chcesz z nami budować lepsze IT mBanku :-)

Chcesz zdobywać wiedzę?
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Starszy specjalista zarządzania licencjami ITNumer ref.: UGR/040/0520

Zajmujemy się zarządzaniem licencjami w obszarze IT mBanku. Aktywnie poszukujemy efektywności kosztowych, mając świadomość, że koszt licencji jest często kluczowy w stosunku do pozostałych elementów środowiska IT. Współpracujemy w obszarze własnej jednostki (serwery x86, storage), jak i szerzej w obrębie rozproszonego IT, szukając optymalizacji i potencjalnych synergii.

 

Jeśli chcesz rozwijać się oraz:

 • monitorować i raportować wykorzystanie licencji serwerowych, aplikacyjnych, desktopowych
 • analizować, ulepszać i tworzyć od nowa efektywne procesy zarządzania licencjami
 • analizować wpływ potrzeb biznesowych na zasoby licencyjne oraz opiniować projekty pod kątem zapotrzebowania na licencje
 • zgłaszać inicjatywy, których celem będzie optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych i licencyjnych
 • brać udział w budowie i nadzorze nad narzędziami wspomagającymi proces zarządzania licencjami
 • realizować inicjatywy zakupowe w obszarze licencji

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne / techniczne)
 • znasz zasady licencjonowania oprogramowania takich producentów jak Microsoft, RedHat, IBM, VMware, Oracle  
 • myślisz analitycznie i szybko wyciągasz właściwe wnioski
 • jesteś samodzielny oraz potrafisz priorytetyzować swoje zadania
 • jesteś otwarty/a na ludzi i wiedzę (także z innych obszarów IT)
 • Excel i PowerPoint nie mają przed Tobą tajemnic
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu dobrym
 • wiesz jak korzystać z możliwości, które dają narzędzia informatyczne

 

Dodatkową wartością będzie doświadczenie w pracy / wdrażaniu narzędzi SAM (np. Snow) oraz wiedza z zakresu projektowania procesów informatycznych i tworzeniu instrukcji.

 

Lubimy ludzi ukierunkowanych na cel, ale osiągających go poprzez współpracę. Doceniamy ciekawość i kreatywność, a także umiejętność kwestionowania zastałej sytuacji i zadawania konstruktywnych pytań. Wierzymy, że zawsze się da, jeśli nam na tym zależy, a wachlarz możliwości jest szeroki.

 

Aplikuj, jeśli chcesz z nami budować lepsze IT mBanku :-)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne