Starszy Technik ds. Wentylacji i Klimatyzacji

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejO firmie

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wiejska 10

Warszawa

poszukuje kandydata na stanowisko:

STARSZY TECHNIK DS. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Zakres obowiązków: 

 • odpowiedzialność za stan techniczny i prawidłowe działanie instalacji i urządzeń klimatyzacji i wentylacji w obiektach Kancelarii Prezydenta RP;
 • przeprowadzanie bieżącej kontroli i konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach i na zewnątrz budynków Kancelarii Prezydenta RP;
 • monitorowanie prac urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz BMS;
 • nadzór nad wykonywaniem przeglądów konserwacyjno-serwisowych instalacji klimatyzacji i wentylacji;
 • wykonywanie napraw instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji, w tym wymiana zużytych filtrów i tkanin filtracyjnych;
 • przeprowadzanie konserwacji i drobnych napraw sprzętu automatyki i klimatyzacji oraz ich przeglądu;
 • konserwacja innego sprzętu elektroniczno – mechanicznego;
 • pomoc innym pracownikom Kancelarii Prezydenta RP w umiejętnym i pełnym wykorzystaniu możliwości nowoczesnego sprzętu;
 • doraźna pomoc merytoryczna i praktyczna w przypadku nagłych awarii urządzeń elektronicznych, elektroniczno – mechanicznych, automatyk i przemysłowej klimatyzacji;
 • instalacja nowo zakupionego sprzętu – nadzór nad uruchomieniem;
 • udział w pracach związanych z organizacją i uruchomieniem systemu automatyki i klimatyzacji;
 • terminowe i sumienne wykonywanie prac zleconych przez przełożonych w zakresie zadań związanych z urządzeniami automatyki i klimatyzacji oraz innych w uzasadnionych przypadkach;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenie pobieranych materiałów, właściwe ich zastosowanie (zgodnie z przepisami w tym zakresie);
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • odpowiedzialność za powierzone mienie.

Wymagania: 

 • wykształcenie min. zasadnicze-zawodowe;
 • świadectwo kwalifikacji SEP grupy G1 do 1kV co najmniej kategorii E (pożądane kategorii D);
 • świadectwo kwalifikacji SEP grupy G2 co najmniej kategorii E (pożądane kategorii D);
 • minimum 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku;
 • dobra organizacja pracy, samodzielność. 

Dodatkowe umiejętności: 

 • umiejętność współpracy w zespole;
 • dyspozycyjność i zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista;
 • posiadanie certyfikatu F-gaz (pożądane).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV z uwzględnieniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszenia za pomocą przycisku APLIKUJ lub przesyłanie zgłoszenia pocztą, na adres:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Zespół Kadr i Szkoleń

Na kopercie należy umieścić dopisek:
„Rekrutacja – Starszy Technik” 

Jednocześnie informujemy, że Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy