Oferta pracy

Staż - Laborant

AMBRA S.A.O firmie

 • Wola Duża 45, 23-400, Polska
  Wola Duża (pow. biłgorajski), lubelskie
 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa zlecenie
 • Pełny etat
 • Praktykant / Stażysta

AMBRA S.A.

Wola Duża 45

Wola Duża (pow. biłgorajski)

AMBRA S.A. to spółka holdingowa Grupy AMBRA rozpoznawalna na rynku m.in. dzięki takim markom jak: Dorato, Cin&Cin, Fresco, El Sol, Pliska, Piccolo czy Cydr Lubelski. Więcej informacji o firmie i produktach znajdziesz się na stronie www.ambra.com.pl

Jesteś zainteresowany zdobyciem doświadczenia zawodowego w firmie będącej liderem na rynku? Jesteś absolwentem kierunków: chemia, technologia żywności lub biotechnologia? 

Aplikuj na stanowisko:

 

Staż na stanowisku Laborant
z perspektywą stałego zatrudnieniaNumer ref.: Nr ref.: LAB_02.2021

Co Cię czeka?

 • Kontrola laboratoryjna i sanitarno-higieniczna przebiegu procesów produkcyjnych
 • Pobieranie i wykonywanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych oraz środowiska produkcji
 • Raportowanie wyników badań
 • Dbałość o aparaturę analityczną
 • Współpraca z mistrzami wydziałów produkcyjnych w zakresie wymaganych parametrów jakościowych procesu produkcyjnego i wyrobów gotowych
 • Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach laboratorium

Czego będziemy od Ciebie wymagać?

 • Wykształcenia wyższego, kierunek: chemia, technologia żywności, biotechnologia
 • Umiejętności przeprowadzania badań laboratoryjnych
 • Dyspozycyjności (praca w systemie 3-zmianowym)
 • Aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Rzetelności i terminowości w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
Mile widziane
 • doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym lub fizykochemicznym w branży artykułów spożywczych (praktyki, staże)
 • znajomość metod analizy sensorycznej
 • znajomość standardów jakościowych ISO, IFS, BRC, HCCP

Co Ci możemy dać?

 • Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę po okresie stażu
 • Przyjazną atmosferę w zespole nastawionym na współpracę
 • Realną szansę na rozwój w strukturach firmy
 • System benefitów (karta sportowa, kursy językowe, dostęp do e-booków, pracownicze rabaty na nasze produkty)
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest  AMBRA S.A. ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, tel. 22 566 33 00, [email protected]
 
Przestrzeganie zasad ochrony danych w AMBRA S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą może się Pani/ Pan kontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych przez spółką Ambra S.A. Może to Pani/Pan uczynić na trzy sposoby:
 1. mailowo:  [email protected]
 2. telefonicznie: (22) 566 33 00
 3. korespondencyjnie: Ambra S.A., ul. Puławska 336 02-819 Warszawa
Po zapoznaniu się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej prosimy dodatkowo o umieszczenie w CV poniższych oświadczeń:
 
„Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej Administratora Danych Osobowych umieszczonej w treści ogłoszenia o pracę.”
 
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) przez spółkę AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041726, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.206.644,00 PLN (w całości wpłaconym) (dalej jako „Spółka”) w celu prowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji”
 
Informujemy, że CV niezawierające dwóch powyższych Oświadczeń nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym i zostaną usunięte.

Ogłoszenie archiwalne