Oferta pracy

Staż w Dziale Ochrony Środowiska i Laboratorium

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ

Jadzi Andrzejewskiej 5

Widzew

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • Realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa, posiadanych decyzji i procedur obowiązujących w Spółce

 • Wykonywanie sprawozdawczości środowiskowej,

 • Analizowanie projektów i obowiązujących aktów prawnych pod kątem ich wpływu na Spółkę oraz wydawanie opinii w tym zakresie,

 • Ocena i nadzorowanie sprawności systemu monitoringu ciągłego oraz zgłaszanie nieprawidłowości w jego działaniu,

 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony środowiska,

 • Przygotowanie kampanii środowiskowych,

 • Współpraca we wdrażaniu działań związanych z utrzymaniem i rozwijaniem bioróżnorodności na terenie Spółki,

 • Udział w bieżących pracach Działu.

Nasze wymagania

 • Status studenta ostatniego roku studiów (preferowane kierunki: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska),

 • Dyspozycyjność 100 h miesięcznie (średnio 25h w tygodniu),

 • Znajomość pakietu MS Office, narzędzi Google,

 • Znajomość przepisów prawa środowiskowego (Ustawa prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Ustawa o odpadach wraz aktami wykonawczymi, mile widziana znajomość prawa unijnego) oraz umiejętność ich interpretacji i wyciągania właściwych wniosków,

 • Wiedza ogólna z zakresu stosowanych instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska,

 • Dobra znajomość języka angielskiego,

 • Umiejętność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień i ich wdrażania,

 • Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy,

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 • Umiejętność analitycznego myślenia.

To oferujemy

 • Płatny staż w oparciu o umowę zlecenie na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia,

 • Możliwość aktywnego uczestniczenia w codziennej pracy działu,

 • Google jako środowisko pracy wraz z niezbędnymi narzędziami,

 • Wsparcie członków zespołu oraz dobrą atmosferę pracy.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop

Szukasz miejsca, w którym rozwiniesz swoje kompetencje z zakresu działań związanych z utrzymaniem bioróżnorodności i sprawozdawczości środowiskowej? Zapraszamy do aplikowania studentów ostatniego roku studiów, którzy cechują się dokładnością, odpowiedzialnością i umiejętnością analitycznego myślenia. Oferujemy płatny staż w Dziale Ochrony Środowiska. Już teraz zacznij karierę w firmie, której misją jest troska o planetę i odnawianie zasobów świata!