Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Staż w Dziale Rekrutacji i Employer Brandingu

 • Warszawa, mazowieckie
 • Praktykant/Stażysta
 • 2019-03-13

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  JTI Polska jest częścią Japan Tobacco International, czołowego międzynarodowego koncernu tytoniowego działającego w 130 krajach. Marki w ofercie JTI Polska to Camel, LD oraz Winston.
   
  Na całym świecie JTI zatrudnia ponad 45 tys. osób, a polski zespół liczy obecnie ponad 2500 pracowników. W 2019 r. JTI Polska zajęła 1. miejsce w renomowanym rankingu Top Employers i jest najwyżej notowanym pracodawcą w Polsce. W 2017 roku Business Centre Club wyróżnił naszą Firmę nagrodą Lidera Polskiego Biznesu za wyjątkowe podejście do zarządzania, nadzwyczajną troskę o pracowników oraz działania CSR.
  Staż w Dziale Rekrutacji
  i Employer Brandingu

   

  Co przygotowaliśmy dla Ciebie?

  • Płatny roczny staż
  • Przede wszystkim konkrety: już podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego, przyszłego przełożonego, który opowie Ci, czym dokładnie będziesz się zajmować podczas stażu i z kim będziesz pracować
  • Elastyczność w zakresie godzin pracy, które dopasujesz do swoich zajęć (oczekiwana dyspozycyjność – minimum 30 godzin tygodniowo)
  • Pracę w zgranym zespole ludzi, którzy się lubią, świętują wspólnie piątek trzynastego oraz inne nietypowe okazje
  • Możliwość rozwoju przy realizacji ciekawych i odpowiedzialnych projektów
  • Nowoczesne biuro w dobrej lokalizacji (kilka kroków od Placu Zawiszy)
  • Pracę w języku angielskim i wymianę doświadczeń z kolegami z zagranicy

  Czym będziesz się zajmować?

  • Koordynacją programu stażowego MAKE IT BRIGHT – promocją programu i rekrutacją stażystów
  • Organizowaniem szkoleń rozwojowych dla stażystów
  • Współpracą z agencjami kreatywnymi, dostawcami przy tworzeniu materiałów Employer Brandingowych
  • Wsparciem przy organizacji wydarzeń i targów pracy
  • Współpracą z organizacjami studenckimi i uniwersytetami w ramach promowania marki pracodawcy
  • Codziennym wsparciem działu HR

  Będzie Ci łatwiej realizować powyższe zadania, jeśli:

  • Masz wcześniejsze doświadczenia w obszarze rekrutacji lub Employer Brandingu i znasz środowisko organizacji studenckich
  • Szukasz kreatywnych rozwiązań i nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych
  • Jesteś zaangażowany, wychodzisz z własną inicjatywą i potrafisz działać samodzielnie
  • Lubisz pracować z ludźmi
  • Dobrze organizujesz sobie zadania i przykładasz uwagę do jakości pracy
  • Bardzo dobrze znasz język angielski i pakiet MS Office
  Co myślisz o takiej ofercie na start?
  Jeśli to jest to, czego szukasz:
  #joinJTI
  Po otrzymaniu aplikacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez JTI Polska sp. z o.o. zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.
   
  Jeżeli wrażasz zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Twojej aplikacji rekrutacyjnej również w związku z rekrutacjami prowadzonymi przez naszą Spółkę w przyszłości, prosimy o dodanie w CV następującego oświadczenia:
   
  „Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie w celach rekrutacyjnych, zgadzam się na przetwarzanie przez tę spółkę danych osobowych zawartych w mojej aplikacji rekrutacyjnej dla celów przyszłych rekrutacji. Mam świadomość, że mogę cofnąć zgodę w każdym czasie”.
   
  W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe:
   
  Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   
  Kategorie danych przetwarzanych:
   
  Dane przekazane przez Ciebie w związku z aplikowaniem na stanowisko w JTI Polska sp. z o.o. lub w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości.
   
  Administrator danych:
  Administratorem danych jest JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice
   
  Cele przetwarzania:
  1. udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez JTI Polska sp. z o.o., w którym aplikujesz
  2. w przypadku otrzymania Twojej zgody - umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości       
   
  Podstawy prawne przetwarzania:
  Ad. 1. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 b) RODO; inne dane udostępnione przez kandydata: zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO
   
  Ad. 2. zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO
   
  RODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   
  Prawa związane z przetwarzaniem danych:
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych;
  prawo dostępu do danych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania;
  prawo do sprostowania i uzupełnienia;
  prawo do przeniesienia danych;
  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, w każdym czasie;
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
   
  Odbiorcy danych:
  Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania podmiotom, które na jego zlecenie realizują usługi wspierające proces, w którym dane osobowe są przetwarzane, np. usługi IT, obsługa bazy danych, podmiot publikujący ogłoszenie: Grupa Pracuj Sp. z o. o.
   
  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych:
   
  1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Nazwa i siedziba: JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice
  Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych: www.do.jti.pl
  Inspektor Ochrony Danych:
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować bezpośrednio pod adresem: [email protected]
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
   
  2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe i jaka jest ich podstawa prawna?
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w JTI Polska sp. z o.o., którego dotyczy Twoja aplikacja.
  Jeżeli wraziłeś/aś zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości, dane będą przetwarzane również w tym celu.
  Podstawa prawna przetwarzania została wskazana w tabeli.
   
  3. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?
  Dane przekazane w celu wzięcia udziału w konkretnym projekcie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy.
  Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez dwa lata.
   
  4. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym bazę danych, Grupa Pracuj Sp. z o. o. w celu publikacji ogłoszenia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w zakresie udzielonej zgody.
   
  5. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, możesz wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO, a także prawo żądania przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, np. przesyłając stosowny wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.do.jti.pl
   
  6. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych.
  Grupa Pracuj Sp. z o. o. może powierzyć dane do przetwarzania do USA na podstawie decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.
  Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.
   
  7. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego, dalszy udział w nim będzie niemożliwy.