1. Podstawa prawna : Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  („RODO”), art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda
 2. Administrator danych osobowych:

            Glencore Polska Sp. z o.o. 80-280 Gdańsk,  ul. Cypriana Kamila Norwida 2,

            NIP: 957-05-46-350, KRS 0000047875, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,

            VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 400 000,00 PLN.

 1. Cel i okres przetwarzania danych: realizacja obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
 2. Rodzaj danych:  Dane identyfikacyjne kandydata, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.
 3. Źródło danych: Dane zostały pozyskane z portalu pracuj.pl.
 4. Odbiorcy danych  osobowych: pracownicy działu Zasobów Ludzkich Administratora danych oraz podmioty dostarczające systemy teleinformatyczne do celów rekrutacji.
 5. Zapewnienie Administratora o rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych:
 • Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.
 • Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (o ile nie sprzeciwia się to odpowiednim przepisom prawa polskiego), lub żądać ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 • Kontakt w temacie realizacji praw osób fizycznych: [email protected]
GLENCORE Polska Sp. z o.o.

Staż w Dziale Rozliczeń

GLENCORE Polska Sp. z o.o.O firmie

GLENCORE Polska Sp. z o.o.

Omega

Gdańsk

top

Glencore Agriculture to światowy lider produkcji, obsługi, przetwórstwa i wprowadzania na rynek artykułów rolnych, takich jak zboża, nasiona roślin oleistych, nasiona jadalnych roślin strączkowych, cukier, ryż, bawełna, oleje roślinne, śruty oraz biodiesel.

 • 35 krajów na całym świecie, w których działamy
 • 14,000 pracowników zatrudnionych globalnie

Glencore Polska powstała w 1997 roku. Naszą działalność prowadzimy w obszarze handlu zbożem i towarami rolnymi w skali międzynarodowej. Jesteśmy liderem w branży i wciąż się rozwijamy.

 • 105 miejsce w zestawieniu „Lista 500 Największych Firm Rzeczpospolitej” za 2018 rok, opracowywanym corocznie przez dziennik „Rzeczpospolita”
 • 8 miejsce w kategorii najwięksi eksporterzy w zestawieniu „TOP 100 – ranking pomorskich firm” za rok 2018 wydawanym przez „Dziennik Bałtycki”

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Staż w Dziale Rozliczeń
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres zadań:

 • wspieranie działu rozliczeń w bieżących działaniach operacyjnych
 • wprowadzanie danych do wewnętrznego systemu informatycznego
 • kontakt z klientami w celu potwierdzenia realizacji umów lub uzupełnienia brakujących dokumentów
 • porządkowanie, segregowanie i archiwizowanie dokumentów
 • współpraca z innymi działami w celu realizacji ww. obowiązków

Oczekujemy od Ciebie:

 • statusu studenta ekonomicznych studiów zaocznych
 • dyspozycyjności do odbycia stażu min. 30 godzin tygodniowo
 • praktycznej znajomości MS Office (szczególnie MS Excel)
 • znajomości języka angielskiego w stopniu min. B1
 • dokładności w działaniu oraz umiejętności zarządzania czasem
 • pozytywnego nastawienia do obowiązków i pracy z ludźmi

Oferujemy:

 • płatny staż (umowa zlecenia)
 • profesjonalne wdrożenie
 • elastyczny grafik pracy
 • nowoczesne biuro, doskonale skomunikowane z trójmiejskimi uczelniami (Osiedle Garnizon)
 • możliwość kontynuacji współpracy po zakończonym stażu
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie, będącej liderem handlu zbożem w Polsce
 • samodzielne i rozwojowe zadania
 • przyjazną atmosferę pracy w gronie doświadczonych współpracowników
 • udział w wydarzeniach integracyjnych

Glencore Agriculture to światowy lider produkcji, obsługi, przetwórstwa i wprowadzania na rynek artykułów rolnych, takich jak zboża, nasiona roślin oleistych, nasiona jadalnych roślin strączkowych, cukier, ryż, bawełna, oleje roślinne, śruty oraz biodiesel.

 • 35 krajów na całym świecie, w których działamy
 • 14,000 pracowników zatrudnionych globalnie

Glencore Polska powstała w 1997 roku. Naszą działalność prowadzimy w obszarze handlu zbożem i towarami rolnymi w skali międzynarodowej. Jesteśmy liderem w branży i wciąż się rozwijamy.

 • 105 miejsce w zestawieniu „Lista 500 Największych Firm Rzeczpospolitej” za 2018 rok, opracowywanym corocznie przez dziennik „Rzeczpospolita”
 • 8 miejsce w kategorii najwięksi eksporterzy w zestawieniu „TOP 100 – ranking pomorskich firm” za rok 2018 wydawanym przez „Dziennik Bałtycki”

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Staż w Dziale Rozliczeń
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres zadań:

 • wspieranie działu rozliczeń w bieżących działaniach operacyjnych
 • wprowadzanie danych do wewnętrznego systemu informatycznego
 • kontakt z klientami w celu potwierdzenia realizacji umów lub uzupełnienia brakujących dokumentów
 • porządkowanie, segregowanie i archiwizowanie dokumentów
 • współpraca z innymi działami w celu realizacji ww. obowiązków

Oczekujemy od Ciebie:

 • statusu studenta ekonomicznych studiów zaocznych
 • dyspozycyjności do odbycia stażu min. 30 godzin tygodniowo
 • praktycznej znajomości MS Office (szczególnie MS Excel)
 • znajomości języka angielskiego w stopniu min. B1
 • dokładności w działaniu oraz umiejętności zarządzania czasem
 • pozytywnego nastawienia do obowiązków i pracy z ludźmi

Oferujemy:

 • płatny staż (umowa zlecenia)
 • profesjonalne wdrożenie
 • elastyczny grafik pracy
 • nowoczesne biuro, doskonale skomunikowane z trójmiejskimi uczelniami (Osiedle Garnizon)
 • możliwość kontynuacji współpracy po zakończonym stażu
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie, będącej liderem handlu zbożem w Polsce
 • samodzielne i rozwojowe zadania
 • przyjazną atmosferę pracy w gronie doświadczonych współpracowników
 • udział w wydarzeniach integracyjnych

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu.

Ogłoszenie archiwalne