Oferta pracy

Staż w obszarze- Księgowość/Podatki/Kontroling

TUiR WARTA S.A.

TUiR WARTA S.A.

rondo Daszyńskiego 1

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE STAŻOWYM !

Oferujemy płatny staż w jednym z profili w naszej firmie:

- Księgowość,

- Podatki,

- Kontroling.

APLIKUJ i zaznacz w formularzu profil, który Ciebie interesuje.

Miejsce stażu: Warszawa

Termin: 1 lipca-30 września 2022r.

STAŻ W OBSZARZE KSIĘGOWOŚCI:

Zdobędziesz doświadczenie w zakresie dekretacji i obiegu faktur zakupu, planu kont, pracy w systemie księgowym wykorzystywanym na rynku w dużych organizacjach (Oracle Financials). Będziesz mieć możliwość zapoznania się z procedurami obowiązującymi w spółce oraz udziału w pracach projektowych, co umożliwi zapoznanie się z organizacją projektu oraz zdobycie wiedzy w zakresie faktur ustrukturyzowanych. Zdobędziesz doświadczenie w księgowości inwestycyjnej ( m.in. prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych w zakresie działalności lokacyjnej zgodnej z PAS, księgowanie wycen instrumentów finansowych w księdze głównej ORACLE, schematy księgowe i zasady rachunkowości w obszarze księgowości lokacyjnej, w zakresie księgi głównej itp.)

STAŻ W OBSZARZE PODATKÓW:

Będziesz wsparciem w przygotowywaniu opinii w zakresie skutków podatkowych nowych umów cywilnoprawnych, projektów regulaminów konkursów organizowanych przez TUiR Warta S.A dla kontrahentów, informacji o kluczu podziału kosztów. Poznasz jak wygląda organizacja pracy w ramach czasowych wyznaczanych przez prawo podatkowe. Nabędziesz umiejętność analizy przepisów podatkowych oraz ich stosowania w zakresie dokumentów przygotowywanych przez organizację (w tym umów, regulaminów konkursów), umiejętność analizy dokumentów zawieranych z kontrahentami z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, umiejętność czytania danych z faktur. Poznasz zasady rozliczeń podatkowych.

STAŻ W OBSZARZE KONTROLINGU:

Zapoznasz się ze strukturą organizacyjną i procesami realizowanymi w Departamencie Kontrolingu w Warcie. Zajmiesz się analizą danych rynku ubezpieczeń na bazie dostępnych danych oraz analizą wzrostu kosztów na rynku ubezpieczeniowym w środowisku rosnącej inflacji. Poznanasz techniki wykorzystywania danych rynkowych do oceny pozycji konkurencyjnej Spółki, będziesz przygotowywał/a prezentacje dotyczące wyników finansowych.

Nasze wymagania

 • masz ukończony min. III rok studiów lub jesteś absolwentem studiów wyższych ( preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo itp.)

 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office,

 • posiadasz zmysł analityczny,

 • jesteś samodzielny/a i zaangażowany/a

 • chętnie uczysz się nowych rzeczy,

 • jesteś odpowiedzialny/a i potrafisz dobrze organizować czas pracy,

 • jesteś dyspozycyjny/a od lipca do końca września od poniedziałku do piątku- 8 h dziennie,

 • jesteś gotowy/a do podjęcia dalszej współpracy po okresie stażu.

To oferujemy

 • 3 miesięczny staż w terminie 1 lipca - 30 września w pełnym wymiarze godzin,

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z gwarantowanym wynagrodzeniem,

 • inauguracja Programu w centrali w Warszawie,

 • staż w obszarze zgodnym z Twoimi zainteresowaniami i wykształceniem,

 • merytoryczne i ambitne zadania,

 • indywidualny staż w jednostkach - będziesz członkiem zespołu,

 • opiekę menedżera oraz mentora przez cały okres trwania stażu,

 • pracę w dużej organizacji z przyjazną i inspirującą atmosferą,

 • wydarzenia wspólne dla stażystów w trakcie trwania Programu Stażowego,

 • elitarny charakter programu- poszukujemy najlepszych!,

 • możliwość kontynuacji współpracy po okresie stażu – chcemy żebyś został/a z nami dłużej!

 • Benefity

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

 • brak dress code’u

 • dostęp do platformy szkoleniowej

 • parking dla rowerów