Ta oferta pracy jest nieaktualna od 161 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Staż w obszarze narzędzi wspierających sprzedaż

 • Warszawa, mazowieckie
 • Praktykant/Stażysta
 • 2019-01-09

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Staż w obszarze narzędzi wspierających sprzedaż
  Miejsce pracy: Warszawa
  SKW/008/0119

  Podczas stażu odwiedzisz cztery miejsca: 

  • Departament Finansowania Strukturalengo i Mezzanine
  • Departament Zarządzania Zintegrowanym Ryzykiem
  • Departament Sprzedaży Rynków Finansowych - wydział Sprzedaży do Klienta Detalicznego
  • Departament Sprzedaży Rynków Finansowych - wydział Sprzedaży Transakcji Surowcowych

  Przykładowe zadania, które będziesz realizować to:

  • analiza wyników finansowych klienta,
  • wprowadzanie danych finansowych klienta oraz warunków kredytu i zabezpieczeń do systemu,
  • współpraca/pomoc przy sporządzanie aplikacji kredytowych i ich procesowanie w systemie,
  • pomoc przy sporządzaniu raportów monitoringowych,
  • opracowanie metodyki wyceny opcji FX binarnych z barierą, 
  • praca operacyjna przy kalkulacji wyniku oraz uzupełnienie dzienników modeli,
  • wsparcie w optymalizacji procesów sprzedaży do klienta detalicznego (automatyzacja procesów),
  • wsparcie przy wprowadzaniu nowych produktów dla klientów do oferty mBanku,
  • wsparcie przy przygotowywaniu materiałów dla klientów (opisy transakcji),
  • uczestniczenie w projekcie tworzenia narzędzia automatyzującego prace zespołu surowcowego,
  • tworzenie nowych i modyfikacja istniejących arkuszy generujących wyceny i materiały marketingowe,
  • uzgadnianie zawartości merytorycznej z członkami zespołu,
  • uczestniczenie w prowadzonych przez zespół projektach związanych z obsługą produktów pochodnych oferowanych klientom korporacyjnym mBanku,
  • uczestniczenie w bieżących pracach zespołu.

  Jeśli masz zdolności analityczne i z ciekawością podchodzisz do zadań i ludzi to czekamy na Ciebie. Sprawdź czy to masz:

  • znajomość analizy stochastycznej, TEX,
  • znajomość modelu Blacka-Scholesa,
  • znajomość VBA, SAS (przynajmniej podstawy),
  • znajomość instrumentów finansowych,
  • znajomość MS Office, Power Point,
  • sprawne wyszukiwanie informacji,
  • język angielski (zaawansowany),
  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • otwartość, gotowość na wyzwania,
  • kreatywność,
  • nieszablonowe myślenie.

  Na stanowisku oferujemy Ci:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 40 godzin w tygodniu (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) z wynagrodzeniem 3000 zł brutto miesięcznie,
  • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego przy okazji sesji.

  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności na temat:

  • finansowania projektów inwestycyjnych, akwizycji, jak też nieruchomości komercyjnych,
  • procesów w banku w szczególności procesu kredytowego,
  • analizy finansowej klienta na potrzeby banku,
  • analitycznego i ustrukturyzowanego myślenia,
  • wyceny opcji binarnych FX,
  • kalkulacji wyniku, z modelami wyceny instrumentów finansowych,
  • transakcji/produktów rynków finansowych,
  • pracy w projektach (rozwój produktów, optymalizacja i automatyzacja procesów),
  • rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynków towarowych,
  • pracy w dealing-room,
  • systemów informacyjnymi (Reuters, Bloomberg) i systemu wyceny opcji Murex.
  Oferujemy:
  Wsparcie mentora
  Dostęp do bazy szkoleń i książek
  Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  Kartę sportową
  Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
   
  #contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.