Ta oferta pracy jest nieaktualna od 124 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Stażysta do działu jakości

 • Polkowice, dolnośląskie pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • 2018-11-20

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. z siedzibą

  w Polkowicach na Dolnym Śląsku poszukuje pracownika

  na stanowisko:

   

  Stażysta do działu jakości
  Miejsce pracy: Polkowice

  Zadania:

  • przygotowywanie prezentacji
  • archiwizacja dokumentów
  • sporządzanie statystyk
  • pozyskiwanie ofert

  Oczekiwania:

  • status studenta lub absolwent z tytułem co najmniej licencjata lub inżyniera
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS-Office
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego w mowie i w piśmie
  • zdolności analityczne
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • elastyczność
  • chęć podejmowania nowych wyzwań

  Oferta:

  • umowa o pracę na staż (do 12 m-cy) z możliwością przedłużenia
  • możliwość rozwoju w międzynarodowym  środowisku
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia
  • opieka ambulatoryjna w miejscu pracy
  • przyjazna atmosfera

  Oferty zawierające CV i list motywacyjny, prosimy kierować na adres mailowy
  za pomocą przycisku do aplikowania
  z dopiskiem „Stażysta do działu jakości” do dnia 20.12.2018r.

  Jeśli wypełnisz dokumenty aplikacyjne i prześlesz je na wyżej wskazany adres e-mail, przekażesz swoje dane osobowe spółce Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (59 – 101) przy ul. Strefowej 1 (dalej: VWMP). Od momentu pozyskania Twoich danych osobowych do momentu ich zniszczenia, VWMP będzie ich administratorem czyli będzie za nie odpowiedzialna.
   
  W związku z powyższym informujemy Panią/Pana, że:
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  2. przeprowadzenie procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
  3. przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko pracy w przyszłych procesach rekrutacji,
  4. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.
  5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na oferowane stanowisko pracy jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 221 § 1 KP, § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Podstawa ta ma zastosowanie do danych, które zostały wpisane przez Panią/Pana do dokumentów aplikacyjnych w zakresie przewidzianym przez te przepisy. W stosunku do innych danych osobowych, których nie wymieniają powołane przepisy, a które przekaże nam Pani/Pan dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, podstawą prawną do ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgoda.
  6. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli nasz uzasadniony interes w tym aby pozyskiwać kandydatów na stanowiska pracy odpowiednie w stosunku do ich kwalifikacji. Podstawa ta ma zastosowanie do danych, które zostały przez Panią/Pana wpisane do dokumentów aplikacyjnych w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy wymienione w punkcie 2 powyżej. W stosunku do innych danych osobowych, których nie wymieniają powołane przepisy, a które przekaże nam Pani/Pan dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, podstawą prawną do ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgoda.
  7. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli nasz uzasadniony interes majątkowy.
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne spółki z Koncernu Volkswagen, podmioty współpracujące z VWMP w zakresie procesów rekrutacji, dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz firmy doradcze, w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, maksymalnie jednak przez 3 miesiące od momentu przesłania przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych. Dla celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami dane osobowe będę przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia ostatniego z procesów rekrutacyjnych, w którym Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane.
  10. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przeniesienia do innego administratora oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach uzasadnionych interesem VWMP, wymienionych w pkt 1 powyżej, tj. na potrzeby rekrutacji na inne stanowiska lub w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami. VWMP przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  12. Jeśli przekazano VWMP dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  13. W ramach prowadzonej rekrutacji udostępnione powinny nam być Pani/Pana dane osobowe, które są konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli nie przekaże Pani/Pan nam takich danych osobowych nie będziemy mogli Pani/Pana zatrudnić.
  14. Decyzje jakie podejmujemy wobec Pani/Pana osoby nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pani/Pana danych osobowych.
  15. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub przesyłając żądanie na adres siedziby Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., tj. ul. Strefowa 1, 59 – 101 Polkowice.