Ta oferta pracy jest nieaktualna od 201 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Stażysta/ka w obszarze analitycznym

 • Łódź, łódzkie
 • Praktykant/Stażysta
 • 2018-10-02
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stażysta/ka w obszarze analitycznym

  Program stażowy w mBanku jest rotacyjny, co oznacza, że podczas swojej podróży możesz zwiedzić różne departamenty banku.

  Stażysta/ka w obszarze analitycznym
  Miejsce pracy: Łódź
  SKW/090/0918

  Do wyboru masz kilka ścieżek:

  1. analiz finansowych i rynkowych w Warszawie, gdzie m.in.:

  • będziesz brać udział w przygotowywaniu ofert i prezentacji dla klientów;
  • będziesz przygotowywać modele finansowe i wyceny przedsiębiorstw;
  • nauczysz się robić analizy finansowe i rynkowe m.in. na temat rynku obligacji;
  • wesprzesz nasz zespół w przygotowaniu dokumentacji ofertowej oraz projektowej (prezentacje, teasery, memoranda informacyjne itp.);
  • dowiesz się, jak obsługiwać transakcje fuzji i przejęć,
  • poznasz sekrety procesów due diligence.

  2. ryzyka, modeli, walidacji w Warszawie, gdzie m.in.:

  • poznasz tajniki monitoringu ryzyka kredytowego instytucji finansowych i krajów;
  • będziesz rozwijać aplikacje VBA i aplikacje do pomiaru ryzyka modeli;
  • SAS i R nie będą miały przed Tobą tajemnic;
  • dowiesz się jak budować modele ryzyka kredytowego;
  • nauczysz się, jak walidować modele ryzyka (kredytowego, rynkowego oraz płynności);
  • będziesz współpracować z innymi jednostkami i Commerzbankiem.

  3. analiz rynkowych i sprawozdawczości w Warszawie, gdzie m.in.:

  • dowiesz się, jak poruszać się po platformie Bloomberg (odczyty gospodarcze, informacje rynkowe, itp.);
  • pomożesz nam tłumaczyć analizy największych globalnych banków inwestycyjnych;
  • poznasz sekrety analizy rynkowej;
  • przygotujesz komentarze specjalne na temat spółki z GPW pod okiem doświadczonego analityka;
  • pomożesz nam tworzyć sprawozdania finansowe oraz pakiety sprawozdawcze.

  4. narzędzi wspierających sprzedaż w Warszawie, gdzie m.in.:

  • poznasz tajniki analizy wyników finansowych klienta;
  • pomożesz nam wprowadzać dane finansowe klienta oraz warunki kredytu i zabezpieczeń;
  • pomożesz nam sporządzać raporty monitoringowe;
  • dowiesz się, jak opracować metodykę wyceny;
  • nauczysz się, jak kalkulować wyniki i uzupełniać dzienniki modeli;
  • dowiesz się, jak optymalizujemy procesy;
  • będziesz wprowadzać nowe produkty do naszej oferty;
  • przygotujesz materiały dla klientów;
  • dołączysz do zespołu, który automatyzuje naszą pracę;
  • będziesz tworzyć nowe i zmieniać dotychczasowe arkusze wycen i materiały marketingowe.

  5. produktów, procesów i finansowania w Warszawie, gdzie m.in.:

  • poznasz funkcjonalności systemu workflow, który wspiera nasz proces gotówkowy;
  • będziesz testować funkcje systemów biznesowych;
  • nauczysz się robić biznesplan innowacji;
  • dowiesz się, jak przeprowadzić analizę produktową i pozycjonować produkty;
  • będziesz definiować i opisywać procesy;
  • pomożesz nam aktualizować dokumentację produktową finansowania handlu;
  • poznasz tajniki tego, jak dopasowujemy produkt do potrzeb klienta;
  • będziesz oceniać dane finansowe klienta korporacyjnego i obsługiwać wnioski kredytowe.

  6. produktów, procesów i finansowania w Warszawie, gdzie m.in.:

  • będziesz pomagać nam poprawiać doświadczenia klientów (customer experience);
  • dowiesz się jak dobierać narzędzia i komunikację, aby projekty przebiegały sprawnie;
  • będziesz zarządzać komunikacją w procesie (wesprze Cię kierownik projektu);
  • poznasz rynkowe trendy w zarządzaniu projektami i procesami;
  • dowiesz się, jak analizować duże ilości danych, wyciągać z nich wnioski, wprowadzać zmiany na ich podstawie (raporty efektywnościowe, itp.);
  • wesprzesz nasz zespół w analizach porównawczych,
  • wypracujesz narzędzia do zarządzania wynagrodzeniami pracowników;
  • będziesz pracować przy regulaminach organizacyjnych, analizach strukturalnych i mapach stanowisk.

  7. sytuacji finansowej i prawnej klientów banku w Łodzi, gdzie m.in.:

  • pomożesz nam oceniać i prognozować sytuację finansową przedsiębiorstw (z pomocą narzędzi analizy finansowej);
  • nauczysz się zagadnień finansowania projektów inwestycyjnych i z udziałem środków unijnych;
  • poznasz obsługę księgową produktów ryzyka;
  • będziesz odpowiedzialny za blokady na rachunkach i zajęcia egzekucyjne;
  • wesprzesz nasz zespół w korespondencji z instytucjami;
  • dowiesz się, jak opiniować regulacje, umowy, materiały w obszarze Compliance, zgodnie z przepisami prawa oraz będziesz dostosowywać do nich nasze wewnętrzne regulacje.

  8. raportów i optymalizacji w Łodzi, gdzie m.in.:

  • dowiesz się, jak tworzyć raporty, analizy sprzedażowe i prezentacje danych;
  • będziesz przeprowadzać audyt z rozmów z klientami i organizować pracę w Contact Center;
  • dowiesz się jak, wspieramy działania sprzedażowe i jakościowe oraz optymalizujemy procesy;
  • nauczysz się analizy rynku kredytów dla osób fizycznych i na tej podstawie będziesz rozwijać i modyfikować ofertę produktową.

  Przeprawa przez analizę dużej ilości danych nie jest dla Ciebie wyzwaniem?
  SQL, VBA i SAS to Twoi niezawodni kompani podróży?
  Z każdej wyprawy potrafisz wyciągać wnioski i dzielić się tą wiedzą z innymi?
  Jeśli tak, to staż w obszarze analitycznym mBanku jest dla Ciebie idealnym miejscem!

   

  Od nas będziesz miał m.in.:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 40 godzin w tygodniu z wynagrodzeniem 3 000 zł brutto,
  • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego w trakcie sesji.
  Oferujemy:
  Wsparcie mentora
  Dostęp do bazy szkoleń i książek
  Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  Kartę sportową
  Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
   
  #contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

  Pracodawca nie wymaga CV