Ta oferta pracy jest nieaktualna od 203 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Stażysta/ka w obszarze sprzedaży

 • Łódź, łódzkie
 • Praktykant/Stażysta
 • 02.10.2018
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stażysta/ka w obszarze sprzedaży

  Program stażowy w mBanku jest rotacyjny, co oznacza, że podczas swojej podróży możesz zwiedzić różne departamenty banku.

  Stażysta/ka w obszarze sprzedaży
  Miejsce pracy: Łódź
  SKW/089/0918

  Do wyboru masz 3 ścieżki:

  1. pracy na rzecz klienta korporacyjnego i bankowości prywatnej w Warszawie, gdzie m.in.:

  • będziesz pracować z klientem korporacyjnym – otwierać rachunki, obsługiwać procesy gotówkowe (cash management), uruchamiać produkty kredytowe, analizować sprawozdania finansowe oraz prowadzić negocjacje cenowe;
  • dowiesz się jak wyznaczać rating, wyszukiwać informacje o klientach i branżach;
  • poznasz pracę z bazami danych i raportami na temat funduszy inwestycyjnych;
  • nauczysz się przygotowywać materiały dla sieci sprzedaży.

  2. szkoleń i wsparcia sprzedaży w Łodzi, gdzie m.in.:

  • dowiesz się, jak tworzymy dokumentację bankową, raporty kredytowe, itp.;
  • poznasz techniki sprzedaży produktów dla klientów korporacyjnych;
  • nauczysz się opracowywać scenariusze szkoleń;
  • pomożesz nam w szkoleniach i warsztatach, będziesz tworzyć skrypty i komunikację sprzedażową;
  • będziesz przygotowywać prezentacje wynikowe, organizować szkolenia i certyfikacje doradców;
  • będziesz przygotowywać benchmarki i zarządzać bazą wiedzy w obszarze ubezpieczeń.

  3. customer experience w Łodzi, gdzie m.in.:

  • poznasz pracę z narzędziami analitycznymi, które wspierają pracę zespołu w Contact Center;
  • będziesz przygotowywać materiały treningowe;
  • dowiesz się jak przeprowadzać analizę i na tej podstawie tworzyć procesy, dzięki którym będziemy jeszcze skuteczniej pozyskiwać, utrzymywać i oferować naszym klientom unikalną wartość;
  • poznasz tajniki tego, jak wykorzystujemy opinie klientów i doradców, aby optymalizować nasza komunikację z klientami;
  • będziesz prowadzić komunikację bezpośrednią i pośrednią z klientami;
  • weźmiesz udział w procesach, które uspójniają to, co się dzieje w kanałach cyfrowych (nasza strona internetowa, aplikacja, serwis transakcyjny);
  • będziesz pracować w systemie Scrum.

  Jesteś studentem lub absolwentem, który wie jak łatwo nawiązywać relacje i potrafi je utrzymywać?
  Liczne wyprawy nauczyły Cię, jak rozpoznawać potrzeby klienta i rozmawiać językiem korzyści?
  Jeśli tak, to staż w obszarze sprzedaży mBanku jest dla Ciebie wymarzonym celem podróży!

  Od nas będziesz miał m.in.:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 40 godzin w tygodniu z wynagrodzeniem 3 000 zł brutto,
  • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego w trakcie sesji.
  Oferujemy:
  Wsparcie mentora
  Dostęp do bazy szkoleń i książek
  Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  Kartę sportową
  Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
   
  #contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

  Pracodawca nie wymaga CV