Oferta pracy

Klauzula Informacyjna

dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MW Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ulicy Mełgiewskiej 7/9 (dalej MW Lublin) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Martę Krajewską, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] pl.mw.gruppocln.com
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie - Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
MW Lublin Sp. z o.o.

Stażysta w dziale jakości / konstrukcji

MW Lublin Sp. z o.o.O firmie

MW Lublin Sp. z o.o.

Mełgiewska 7/9

Lublin

top
top
MW Lublin – jesteśmy firmą działająca w przemyśle motoryzacyjnym zajmująca się produkcją felg stalowych do samochodów osobowych i dostawczych. Wchodzimy w skład grupy kapitałowej CLN.

Więcej informacji o nas znajdziesz nawww.gruppocln.com
Stażysta w dziale jakości / konstrukcji
Miejsce pracy: Lublin

Jeżeli:

 • Jesteś absolwentem lub studentem 4-5 roku studiów,
 • Interesujesz się motoryzacją,
 • Lubisz pracę z ludźmi,
 • Jesteś dyspozycyjny minimum 4 dni w tygodniu,
 • Operujesz dobrze j. angielskim, bo jesteśmy firmą międzynarodową
 • Potrafisz czytać rysunek techniczny, bo jest on nieodłącznym elementem każdego projektu
 • Umiesz posługiwać się przyrządami pomiarowymi, bo pomiary to codzienność w naszej pracy
 • Posługujesz się sprawnie Excelem, bo trzeba analizować dane i tworzyć raporty

A dodatkowo posiadasz wykształcenie:

 • W dziale Jakości preferowane kierunki: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria materiałowa,
 • W dziel Konstrukcji preferowane kierunki: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika,

To właśnie Ciebie szukamy!

Jakie zadania czekają Cię na stanowisku pracy:

Dział Jakości:

 • Przygotowywanie detali do testów zmęczeniowych,
 • Przeprowadzanie pomiarów oraz analiza otrzymanych danych,
 • Testowanie półproduktów i produktów w trakcie procesu produkcyjnego,
 • Wypełnianie raportów jakościowych i wprowadzanie danych.

Dział Konstrukcji:

 • Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania produkcyjnego, kontrolnego, badawczego, gwarantującego odpowiednią ilość i jakość wyrobów,
 • prowadzenie technicznego nadzoru nad wykonawstwem oprzyrządowania,
 • poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na obniżenie kosztów produktu, podwyższenia jakości, polepszenie procesu montażu,
 • współpraca z pozostałymi inżynierami, konstruktorami,
 • wprowadzanie rozwiązań w warunkach produkcyjnych,
 • współudział w prowadzeniu prób oprzyrządowania, sprawdzanie poprawności działania narzędzi w trakcie prób.

W zamian oferujemy:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • Naukę pod okiem profesjonalistów,
 • Umowę o praktyki absolwenckie (płatne) lub umowę zlecenie w zależności od posiadanych kwalifikacji (Możliwość długofalowej współpracy z firmą).
 • Możliwość dalszej współpracy z firmą w formie umowy o pracę dla najbardziej ambitnych.
 • Udział w interesujących projektach,
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach wewnętrznych,
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesyłanie ofert CV za pomocą Aplikuj
aplikuj

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o. w zawartych w aplikacji CV w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o. zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

* niepotrzebne usunąć

MW Lublin – jesteśmy firmą działająca w przemyśle motoryzacyjnym zajmująca się produkcją felg stalowych do samochodów osobowych i dostawczych. Wchodzimy w skład grupy kapitałowej CLN.

Więcej informacji o nas znajdziesz nawww.gruppocln.com
Stażysta w dziale jakości / konstrukcji

Jeżeli:

 • Jesteś absolwentem lub studentem 4-5 roku studiów,
 • Interesujesz się motoryzacją,
 • Lubisz pracę z ludźmi,
 • Jesteś dyspozycyjny minimum 4 dni w tygodniu,
 • Operujesz dobrze j. angielskim, bo jesteśmy firmą międzynarodową
 • Potrafisz czytać rysunek techniczny, bo jest on nieodłącznym elementem każdego projektu
 • Umiesz posługiwać się przyrządami pomiarowymi, bo pomiary to codzienność w naszej pracy
 • Posługujesz się sprawnie Excelem, bo trzeba analizować dane i tworzyć raporty

A dodatkowo posiadasz wykształcenie:

 • W dziale Jakości preferowane kierunki: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria materiałowa,
 • W dziel Konstrukcji preferowane kierunki: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika,

To właśnie Ciebie szukamy!

Jakie zadania czekają Cię na stanowisku pracy:

Dział Jakości:

 • Przygotowywanie detali do testów zmęczeniowych,
 • Przeprowadzanie pomiarów oraz analiza otrzymanych danych,
 • Testowanie półproduktów i produktów w trakcie procesu produkcyjnego,
 • Wypełnianie raportów jakościowych i wprowadzanie danych.

Dział Konstrukcji:

 • Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania produkcyjnego, kontrolnego, badawczego, gwarantującego odpowiednią ilość i jakość wyrobów,
 • prowadzenie technicznego nadzoru nad wykonawstwem oprzyrządowania,
 • poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na obniżenie kosztów produktu, podwyższenia jakości, polepszenie procesu montażu,
 • współpraca z pozostałymi inżynierami, konstruktorami,
 • wprowadzanie rozwiązań w warunkach produkcyjnych,
 • współudział w prowadzeniu prób oprzyrządowania, sprawdzanie poprawności działania narzędzi w trakcie prób.

W zamian oferujemy:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • Naukę pod okiem profesjonalistów,
 • Umowę o praktyki absolwenckie (płatne) lub umowę zlecenie w zależności od posiadanych kwalifikacji (Możliwość długofalowej współpracy z firmą).
 • Możliwość dalszej współpracy z firmą w formie umowy o pracę dla najbardziej ambitnych.
 • Udział w interesujących projektach,
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach wewnętrznych,
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesyłanie ofert CV za pomocą Aplikuj

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o. w zawartych w aplikacji CV w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o. zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

* niepotrzebne usunąć

Ogłoszenie archiwalne