Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Stażysta/Stażystka

ENEA S.A.O firmie

ENEA S.A.

Górecka 1

Poznań

ENEA S.A. informuje, iż poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko:

Stażysta/Stażystka

Wymagania: 

 • Student IV-V roku studiów dziennych i zaocznych lub absolwent studiów z obszaru ekonomii, audytu, marketingu i PR, zarządzania, ubezpieczeń gospodarczych, finansów i bankowości, matematyki lub statystyki,
 • Dyspozycyjność – ok 35 h tygodniowo,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • Bardzo dobra znajomość MS OFFICE- przede wszystkim Excel i PowerPoint,
 • Rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej, w tym łatwość w formułowaniu wniosków, umiejętność zdobywania informacji,
 • Otwartość na nowe zadania, umiejętność skutecznej pracy pod presją czasu,

Skrócony opis stanowiska: 

 1. Miejsce pracy – Poznań, ulica Górecka 1
 2. Oferujemy: 
  • Zdobycie doświadczenia w jednej z największych firm z branży energetycznej w Polsce,
  • Realizację ambitnych projektów - szczegółowy opis na stronie internetowej enea.pl
  • Elastyczny czas pracy (szczególnie w okresie sesji),
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przez cały okres stażu,
  • Umowę zlecenie

Przewidywany termin rozpoczęcia stażu- luty/marzec 2021 r.

Kandydaci/kandydatki mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną poprzez przycisk Aplikuj w terminie do dnia 20.02.2021 r. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza  Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu."

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Informacja Administratora danych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, kod pocztowy 60-201 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
 2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a)    wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ §1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b)    w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c)    Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

d)    ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 3. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a)    dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b)    ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c)    ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d)    ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e)    przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,

g)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]

 1. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne