Ta oferta pracy jest nieaktualna od 169 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Stażysta – Technolog Betonu

 • Białystok, podlaskie
 • Praktykant/Stażysta
 • 03.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stażysta – Technolog Betonu

  Miejsce pracy: Białystok lub Olsztyn
  Współpraca w formie zatrudnienia na umowie o pracę na czas określony

  Główne zadania:

  • Współpraca z laboratoriami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
  • Kontrola jakości produkowanego betonu towarowego,
  • Nadzór nad procesem produkcji i dostawy,
  • Współudział w projektowaniu składów mieszanek betonowych,
  • Wsparcie doradztwa technologicznego dla klientów CEMEX.

  Wymagania formalne:

  • Wyższe wykształcenie techniczne o kierunku budownictwo lub inżynieria materiałowa,
  • Doświadczenie w formie praktyk/staży w laboratorium, w kontroli jakości lub budownictwie,
  • Znajomość zagadnień z zakresu technologii betonu,
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
  • Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze godzin w tygodniu roboczym,
  • Mobilność i gotowość do relokacji na terenie całej Polski,
  • Gotowość do odbywania częstych podróży służbowych,
  • Posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B poparte praktyką w prowadzeniu samochodu.

  Oczekiwania interpersonalne:

  • Nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów
  • Umiejętności komunikacyjne, zdolność organizacji pracy własnej
  • Umiejętność planowania działań i rozwiązywania problemów
  • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań
  • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

  Co oferujemy:

  • Pracę w dużej i stabilnej firmie o globalnym zasięgu;
  • Możliwość rozwoju, nauki i zdobywania doświadczenia w różnych obszarach biznesu;
  • Konkurencyjne wynagrodzenie, szeroki pakiet świadczeń dodatkowych.

  Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie, jednak odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego klikając przycisk APLIKUJ znajdujący się na dole ogłoszenia.

  Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób niepełnosprawnych spełniających wymagania rekrutacyjne.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Nowa Itaka sp. z o.o., adres siedziby: 45 – 072 Opole, ul. Reymonta 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych, tel. 77 5412 202, email [email protected]
  2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
   -imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
   - dodatkowych danych (np. wizerunek, zainteresowania) podanych dobrowolnie w ramach całego procesu rekrutacyjnego (w tym przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego)
   - dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikacje urządzenia z którego Państwo korzystają na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Nowa Itaka sp. z o.o., takie jak adres IP i identyfikator MAC.
  5. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:
  6. kontrahentom realizującym usługi na rzecz Nowa Itaka Sp. z o o. na podstawie zawartych umów,
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na rzecz których Nowa Itaka sp, z o.o. przeprowadza konkretny proces rekrutacyjny.
  8. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane:
  9. Jeśli dane są zebrane w celu realizacji procesu rekrutacji to do zakończenia tego procesu, nie dłużej niż 1 rok od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
  10. jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych celem udziału w przyszłych rekrutacjach to nie dłużej niż 3 lata od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
  11. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat od zakończenia rekrutacji, z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
  12. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia) 
  13. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją procesu rekrutacyjnego lub w jego trakcie, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału w rekrutacji. 
  14. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
  15. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą)