Oferta pracy
1. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy Procter & Gamble – Gillette Poland International Sp. z o.o. (Administrator danych) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pani/Pan jako kandydat aplikuje lub – w razie udzielenia przez Panią/Pana odrębnej zgody w tym zakresie ¬– przyszłych procesów rekrutacyjnych. 2. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ADO względem kandydata do pracy wynikającego z danego przepisu prawa. Skutkiem niepodania tych danych jest brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji a w efekcie zatrudnienia na określone stanowisko pracy. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected] 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od ostatniego kontaktu z Kandydatem lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody. P&G stosuje ten 3-letni standard globalny z myślą o ułatwieniu kandydatom aplikowania na różne stanowiska. W dowolnym momencie tego okresu kandydat może zażyczyć sobie usunięcia swoich danych z naszego systemu. Wniosek o usunięcie danych przed zakończeniem 3 letniego okresu jest zazwyczaj rozpatrywany pozytywnie, chyba, że okres ten regulują odpowiednie przepisy lub uzasadnione interesy biznesowe P&G, w tym prawo do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi 5. Dane osobowe kandydatów mogą być wysyłane do innych państw. P&G jest firmą o zasięgu globalnym i ma kandydatów w wielu krajach. Dane osobowe kandydatów mogą być przechowywane w systemach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, dostęp do nich może być uzyskiwany przez podmioty stowarzyszone P&G z całego świata, w tym przez ich usługodawców, lub przekazywane do innych krajów wedle potrzeb w celu realizacji istotnych działań. Oznacza to, że dane osobowe kandydatów mogą być przesyłane do krajów innych niż te, w których kandydat chce podjąć pracę w P&G lub przyjął ofertę zatrudnienia. Kraje te mogą nie stosować takich samych reguł ochrony danych jak kraj zamieszkania kandydata. W przypadkach, w których informacje są przesyłane do krajów innych niż kraj rodzinny kandydata lub dostęp do nich uzyskują podmioty z krajów innych niż kraj rodzinny kandydata, wdrażamy odpowiednie środki ochrony oraz wszelkie wymagane przez prawo administracyjne zobowiązania umowne w celu ochrony informacji kandydata. 6. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawdo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 7. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z przedstawicielem Administratora pod adresem: [email protected]

Stażysta w Centrum Dystrybucji - P&G Gillette

Procter & Gamble o/ Łódź

 • ważna jeszcze 3 dni
  do: 08 paź 2022
 • umowa o pracę
 • pełny etat, część etatu
 • praktykant / stażysta
 • praca hybrydowa
 • rekrutacja zdalna

Procter & Gamble o/ Łódź

Nowy Józefów 70

Polesie

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • Możliwość usprawniania działania nowoczesnych procesów dystrybucji, obszaru logistyki i zużycia energii

 • Odpowiedzialność za wymagające projekty w aspekcie zarówno organizacyjnym jak i technicznym

 • Prowadzenie projektów i zespołów projektowych, np. optymalizacja procesów załadunków, usprawnienie łańcucha dostaw, analiza efektywności wypełnienia magazynu, praca w międzynarodowym środowisku

 • Tworzenie i wdrażanie strategii wsparcia elektronicznego w operacji dystrybucji

Nasze wymagania

 • Jesteś absolwentką/absolwentem studiów inżynierskich lub studiujesz na uczelni technicznej na studiach II stopnia (Zarządzanie i Inżyniera Produkcji, Logistyka, Transport)

 • Bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim

 • Potrafisz efektywnie współpracować z innymi

 • Wykazujesz zdolności przywódcze i przejmujesz inicjatywę

 • Potrafisz wdrażać i reaplikować nowe rozwiązania

 • Jesteś gotowa/wy do wzięcia odpowiedzialności za szeroki zakres obowiązków, podejmowania krótko- i długoterminowych decyzji.

Procter & Gamble o/ Łódź

P&G jest międzynarodową firmą będącą światowym liderem w produkcji dóbr konsumpcyjnych. Do P&G należą takie marki jak Gillette, Old Spice, Always, Head & Shoulders czy Pampers.

Jesteśmy firmą, która daje wszystkim równe szanse oraz ceni różnorodność. Wszyscy nasi ludzie są utalentowani na wyjątkowe sposoby: pochodzimy z różnych tradycji, mamy różne doświadczenia i punkty widzenia. Teraz chcemy poznać Twoje! Jesteś gotowa/gotowy do podzielenia się swoimi wyjątkowymi pomysłami?

Przewiń do profilu firmy