Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Stażysta w Centrum Inżynierynym ICB

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Roździeńska 49

Katowice

Stażysta w Centrum Inżynierynym ICB
Miejsce pracy: Katowice
Rockwell Automation to międzynarodowa firma z branży automatyki przemysłowej i rozwiązań informatycznych dostarczająca nowoczesne technologie z zakresu automatyzacji produkcji. Zatrudnia 22 tysiące pracowników w ponad 80 państwach. W Polsce jest obecna już ponad 20 lat, a od 10 lat stale poszerza swoją działalność na Śląsku.

Obowiązki:

 • Aktywne wsparcie inżynierów konstruktorów w procesach zmian inżynieryjnych: aktualizacja dokumentacji 2D i 3D z wykorzystaniem systemów CAD.
 • Utrzymanie dokumentacji 2D i 3D aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej.
 • Utrzymanie i tworzenie dokumentacji technicznej dla Inżynierii Industrializacji, Inżynierii Procesu, Inżynierii Jakości, Inżynierii Produktu oraz Sprzedaży.
 • Tworzenie i modyfikowanie list materiałowych dla procesów produkcyjnych.

Wymagania:

 • Dostępność do pracy około 20 godzin tygodniowo.
 • Gotowość do podjęcia stażu na min. 6 miesięcy.
 • Wykształcenie wyższe techniczne (student 3, 4 lub 5 roku mechaniki/ automatyki/mechatroniki/ elektrotechniki lub pokrewnych).
 • Znajomość oprogramowania CAD (preferowany PTC Creo / Siemens NX).
 • Znajomość podstaw automatyki / elektrotechniki.
 • Znajomość pakietu Office.
 • Znajomość języka angielskiego na poziome dobrym.

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracujemy kreatywnie
 • Przyjazna atmosfera
 • Profesjonalne szkolenia
 • Roczny bonus
 • Globalny zespół
 • Zorientowanie na ludzi
 • Kursy językowe
 • Pakiet benefitów
 • System kafeteryjny
 • Dodatki wakacyjne i świąteczne
 • Ubezpieczenie na życie
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie posiłków 
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.
Rockwell Automation to międzynarodowa firma z branży automatyki przemysłowej i rozwiązań informatycznych dostarczająca nowoczesne technologie z zakresu automatyzacji produkcji. Zatrudnia 22 tysiące pracowników w ponad 80 państwach. W Polsce jest obecna już ponad 20 lat, a od 10 lat stale poszerza swoją działalność na Śląsku.
Stażysta w Centrum Inżynierynym ICB

Obowiązki:

 • Aktywne wsparcie inżynierów konstruktorów w procesach zmian inżynieryjnych: aktualizacja dokumentacji 2D i 3D z wykorzystaniem systemów CAD.
 • Utrzymanie dokumentacji 2D i 3D aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej.
 • Utrzymanie i tworzenie dokumentacji technicznej dla Inżynierii Industrializacji, Inżynierii Procesu, Inżynierii Jakości, Inżynierii Produktu oraz Sprzedaży.
 • Tworzenie i modyfikowanie list materiałowych dla procesów produkcyjnych.

Wymagania:

 • Dostępność do pracy około 20 godzin tygodniowo.
 • Gotowość do podjęcia stażu na min. 6 miesięcy.
 • Wykształcenie wyższe techniczne (student 3, 4 lub 5 roku mechaniki/ automatyki/mechatroniki/ elektrotechniki lub pokrewnych).
 • Znajomość oprogramowania CAD (preferowany PTC Creo / Siemens NX).
 • Znajomość podstaw automatyki / elektrotechniki.
 • Znajomość pakietu Office.
 • Znajomość języka angielskiego na poziome dobrym.

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracujemy kreatywnie
 • Przyjazna atmosfera
 • Profesjonalne szkolenia
 • Roczny bonus
 • Globalny zespół
 • Zorientowanie na ludzi
 • Kursy językowe
 • Pakiet benefitów
 • System kafeteryjny
 • Dodatki wakacyjne i świąteczne
 • Ubezpieczenie na życie
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie posiłków 
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne