Stażysta w Departamencie Marketingu i Sprzedaży

 • Warszawa, mazowieckie
 • Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • 16.08.2019
 • Ważna jeszcze 21 dni (do 15.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

  Stażysta w Departamencie Marketingu i Sprzedaży
  Miejsce pracy: Warszawa
   
  Do Twoich zadań należeć będzie wsparcie zespołu w zakresie:
  • wsparcie w przygotowywaniu analiz dotyczących bieżącej obsługi Klientów Instytucjonalnych
  • wsparcie przy tworzeniu materiałów informacyjnych i marketingowych
  • wsparcie w przygotowywaniu prezentacji informacyjnych i przetargowych
  • wsparcie przy organizacji konferencji i spotkań z Klientami
  • wsparcie w przygotowywaniu raportów sprzedażowych

  Nasza oferta jest dla Ciebie, jeśli:

  • jesteś w trakcie studiów (preferowane kierunki ekonomiczne/ prawne)
  • masz już jakieś doświadczenie zawodowe (praktyki/staże)
  • masz gotowość do pracy w pełnym wymiarze czasu
  • dobrze organizujesz sobie pracę
  • jesteś dokładny i zaangażowany w wykonywanie swoich obowiązków
  • cechuje Cię analityczne myślenie i trafnie wyciągasz wnioski
  • korzystasz biegle z MS Excel oraz MS Power Point
  • posługujesz się językiem angielskim

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
  • możliwość zdobycia doświadczenia w jednym z największych TFI w Polsce
  • przyjazną i komfortową atmosferę pracy
  • doskonałą lokalizację i nowoczesne biuro na Powiślu (5 min. pieszo od stacji metra Centrum Nauki Kopernik)

   

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku aplikowania i wpisanie w temacie wiadomości stanowiska „Stażysta / Stażystka”.   

   

   
  Wrażam zgodę na przechowywanie przez NN Investment Partners TFI S.A. moich danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji.
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NN Investment Partners TFI S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.
  Wrażam zgodę na przechowywanie przez NN Investment Partners TFI S.A. moich danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji.
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NN Investment Partners TFI S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.
   
  Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
  (1) administratorem moich danych osobowych jest NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (Towarzystwo);
  (2) mogę się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Towarzystwa lub pod adresem e-mail: [email protected];
  (3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  (a) związanych z moim potencjalnym zatrudnieniem w Towarzystwie na podstawie art. 6 ust. 1  lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  (b) wypełnienia obowiązków  prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  RODO;
  (c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych na podstawie  art. 6 ust. 1  lit. f RODO, za które administrator danych uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, prowadzenie statystyk i analiz oraz stosowanie wewnętrznych procesów kontroli i nadzoru zgodności z prawem, w tym w ramach struktur grupy kapitałowej NN Group N.V., zarządzania personelem przez NN Investment Partners na poziomie globalnym oraz prowadzenia procesów HR-owych.
  (4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być: dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, NN Investment Partners Group lub jej podmioty stowarzyszone, podmioty świadczące usługi kadrowe i płacowe, doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji, niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z prowadzonym audytem;
  (5) moje dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do wykonania umowy z Towarzystwem i obowiązków wynikających z mojego potencjalnego zatrudnienia w Towarzystwie, realizacji obowiązków ciążących na Towarzystwie jako potencjalnym  pracodawcy, jak również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń lub do czasu cofnięcia przez mnie zgody w określonym przez mnie zakresie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem przez mnie zgody lub w przypadku braku zatrudnienia w Towarzystwie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji i zatrudnieniu wybranego kandydata do pracy pracownika w ramach tego procesu, o ile nie zostały wykorzystane do zatrudnienia w dodatkowym procesie rekrutacyjnym po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny z pierwotnie wyłonionym kandydatem;
  (6) posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
  (7) posiadam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wyrażeniem sprzeciwu;
  (8) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  (9) podanie moich danych osobowych w celu realizacji jest dobrowolne, lecz jest niezbędne w związku z moim potencjalnym zatrudnieniem w Towarzystwie,
  (10) moje dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w stosunku do których została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO lub jeśli przetwarzanie jest realizowane przez podmioty przetwarzające lub dalsze podmioty przetwarzające: (a) które uczestniczą w Programie Privacy Shield, (b) w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub (c) na podstawie standardowych klauzul umownych zawartych pomiędzy podmiotem przetwarzającym a dalszym podmiotem przetwarzającym. Kopię danych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.
   
  *) RODO - Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. EU GDPR (eng) – European Union General Data Protection Regulation
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.