Oferta pracy

Stażysta w Dziale Kadr i Płac

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA O firmie

 • Chojnice, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Praktykant / Stażysta
Mostostal Chojnice jest czołowym producentem i montażystą wielkogabarytowych konstrukcji stalowych spawanych i skręcanych, dostarczanych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu.
 
Mostostal Chojnice jest częścią notowanej na warszawskiej GPW, Grupy Kapitałowej Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka dominująca, centrum usług wspólnych dla spółek produkcyjnych) oraz spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn (w ramach której funkcjonuje także zakład Huta Zygmunt) oraz Mostostal Chojnice.
 
Aktualnie prowadzimy postępowanie rekrutacyjne na stanowisko:
Stażysta w Dziale Kadr i Płac

Czego oczekujemy?

 • Zainteresowania tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Dyspozycyjności w ramach ok. 40-godzinnego tygodnia pracy.
 • Statusu studenta 4-5 roku studiów magisterskich (mile widziane kierunki: prawo, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi).
 • Swobodnego posługiwania się Pakietem Office.
 • Dobrej organizacji pracy, umiejętności planowania i zarządzania czasem.
 • Odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • Znajomości podstaw prawa pracy.

Jakie masz możliwości ?

 • Płatna minimum 3-miesięczna praktyka w renomowanej firmie.
 • Umowa zgodna z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.
 • Możliwość przedłużenia stażu po okresie 3 miesięcy.
 • Atmosfera współpracy i wsparcia ze strony Zespołu, zdobycie nowego doświadczenia zawodowego.
 • Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy poprzez zdobycie doświadczenia w obszarze HR.
 • Poznanie zasad związanych z prowadzeniem polityki personalnej w firmie produkcyjnej.
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Chojnice Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Chojnicach, ul. Przemysłowa 4, REGON: 368517896, NIP: 5552117010, KRS: 0000699539. 
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: [email protected] oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w związku z zarządzaniem, planowaniem i organizacją pracy, ochroną własności Spółki.
4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa oraz czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wizerunek utrwalony na monitoringu wizyjnym będzie przechowywany przez maksymalnie 1 miesiąc.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi ochrony fizycznej obiektu oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W związku z tym w przypadku ich niepodania uniemożliwi to zawarcie przedmiotowej umowy. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych w tym postępowaniu.

Ogłoszenie archiwalne