Ta oferta pracy jest nieaktualna od 11 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Letni Program Stażowy: Staż w Dziale Księgowości

 • Nowy Tomyśl, wielkopolskie pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • 14.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  LETNI PROGRAM STAŻOWY

  STAŻYSTA

  DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

  Poznaj Dział

  Dział księgowości w Phoenix Contact Wielkopolska odpowiada za ewidencją przeszłych zdarzeń gospodarczych w ujęciu finansowych i ilościowym. Do zadań działu należy zarządzanie majątkiem firmy produkcyjnej i płynność finansowa oraz obieg dokumentacji księgowej. Jest odpowiedzialny także za pełne rozliczenia podatkowe i prowadzenie ksiąg rachunkowych, które są podstawą dla sporządzania sprawozdań finansowych dla organów zarządzających firmą.

  Czego się możesz nauczysz?

  • Jak funkcjonuje dział księgowości w międzynarodowej firmie produkcyjnej

  • Zdobyć wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania dokumentami i procedurami wewnętrznymi

  • Zanalizujesz w programie Excel zakres środków trwałych i zweryfikujesz kontrahentów

  • Poszerzysz wiedze z zakresu księgowości i rachunkowości prowadzonej w międzynarodowej firmie

  • Pracy w systemie SAP

  • Pracy zespołowej

  Co oczekujemy?

  • Wykształcenie kierunkowe (preferowane kierunki studiów finansowych/ekonomicznych)

  • Dobra znajomość obsługi programów komputerowych (MS Word, MS Excel);

  • Znajomość podstawowych zagadnień w przepisów podatkowych oraz zasad pełnej księgowości;

  • Odpowiedzialność, skrupulatność oraz dobra organizacja pracy

  Co możesz zyskać?

   
  Płatny 3 miesięczny staż
  w ramach Letniego Programu Stażowego
  Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy
  w międzynarodowym środowisku
   
   
  Udział w nowatorskich
  i innowacyjnych projektach
  Wsparcie opiekuna przez czas trwania stażu
   
   
  Weźmiesz udział
  w grupowym projekcie związanym z Zarządzaniem Leanowym
  Elastyczny grafik
  Dofinansowanie do dojazdu
   

  CASE STUDY

   
  Znajdź nas na:
  Facebook, WWW, Youtube
   

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z Opiekunem praktyk i staży

  61 44 26 856

   
  Klauzula informacyjna:
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  I. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych jest:
  PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
  ul. Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl PL
  NIP 788-10-01-373
  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I Wilda
  VIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS 0000012088
  Kapitał zakładowy: 5.265.900 zł (wpłacony w całości), zwany dalej „PxCW”.
   
  II. Inspektor Ochrony Danych
  W PxCW został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie (na adres siedziby PxCW). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PxCW w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez PxCW obowiązków prawnych ciążących na PxCW, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.
   
  IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
  PxCW będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.
   
  V. Informacja o odbiorcach danych osobowych
  Pani/Pana dane są przeznaczone dla PxCW w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.
   
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
   
  VII. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.