Administratorem zbieranych danych jest w zależności od stanowiska, na które aplikujesz Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji:

- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a także

- dla celów przyszłych rekrutacji (podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeśli zaopatrzysz swoje CV w zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6 w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych.” W takim wypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez 3 lata.

Przepisy prawa zezwalają nam na przetwarzanie następujących, dotyczących Ciebie, danych osobowych:
 • imienia i nazwiska;
 • daty urodzenia;
 • danych kontaktowych;
 • wykształcenia;
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowo, przez naciśnięcie przycisku „Aplikuj teraz” wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszelkich innych danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym – zgoda ta dotyczy dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w przepisach prawa, np. Twojego wizerunku. Potrzebujemy takiej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, abyśmy mogli przetwarzać je legalnie. Jeśli więc nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, w związku z którym składasz dokumenty rekrutacyjne, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres w niej wskazany.

Masz prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki e-mailowej [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zebrane dane osobowe możemy udostępniać podmiotom współpracującym z nami w zakresie potrzebnym do obsługi procesów rekrutacyjnych. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.

W przypadku potrzeby skontaktowania się w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, możesz to zrobić, pisząc na adres: [email protected] lub też na nasz adres pocztowy podany w pierwszym akapicie.
Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Stażysta w dziale Wysyłek

Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.O firmie

Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Tytoniowa 2/6

Radom

Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu są częścią grupy Imperial Brands PLC, międzynarodowego koncernu specjalizującego się w markach tytoniowych i nietytoniowych. Pracodawca został wyróżniony prestiżowym certyfikatem Top Employer Polska i Top Employer Europa za tworzenie wyjątkowych warunków pracy.

Co Ci możemy dać? Damy Ci możliwość bycia sobą!

PROGRAM STAŻOWY

Imperial Way To Start

Stażysta w dziale Wysyłek

LOKALIZACJA: Radom, ul. Tytoniowa 2

Miejsce pracy: Radom

Zakres odpowiedzialności

 • poznać i brać czynny udział w procesie przygotowania dokumentacji wysyłkowej
 • prowadzić ewidencje wysyłek i raporty
 • zapoznać się z dokumentacją wymaganą przez poszczególnych Klientów
 • aktualizować narzędzia excelowe
 • brać czynny udział w pracach związanych z gospodarką magazynową

Jeżeli:

 • jesteś studentem (preferowane kierunki: logistyczne, ekonomiczne, techniczne)
 • jesteś osobą komunikatywną i lubisz pracę w zespole
 • posiadasz dobrą znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel
 • komunikatywnie znasz język angielski

PRZEŚLIJ SWOJE CV ZA POMOCĄ PRZYCISKU APLIKUJ

Po raz 9. jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i po raz 3. jesteśmy wśród najlepszych pracodawców w Europie!
bottom

Oferujemy:

 

Umowa zlecenie na okres próbny 3 m-cy ze stawką 18 zł brutto/h.
Możliwość przedłużenia stażu na kolejne miesiące

Staż odbywa się od poniedziałku do piątku (maksymalnie 40 godzin w tygodniu) w systemie jedno zmianowym (8:00-16:00) – wymiar czasu pracy jest do uzgodnienia

 

ORAZ:

 • Udział
  w projektach
 • Dofinansowanie
  do posiłków
 • Codziennie
  świeży owoc na stołówce
 • Czas trwania stażu min. 6 miesięcy (nie jest to staż wakacyjny)
Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu są częścią grupy Imperial Brands PLC, międzynarodowego koncernu specjalizującego się w markach tytoniowych i nietytoniowych. Pracodawca został wyróżniony prestiżowym certyfikatem Top Employer Polska i Top Employer Europa za tworzenie wyjątkowych warunków pracy.
Co Ci możemy dać? Damy Ci możliwość bycia sobą!

PROGRAM STAŻOWY

Imperial Way To Start

Stażysta w dziale Wysyłek

LOKALIZACJA: Radom, ul. Tytoniowa 2

Zakres odpowiedzialności

 • poznać i brać czynny udział w procesie przygotowania dokumentacji wysyłkowej
 • prowadzić ewidencje wysyłek i raporty
 • zapoznać się z dokumentacją wymaganą przez poszczególnych Klientów
 • aktualizować narzędzia excelowe
 • brać czynny udział w pracach związanych z gospodarką magazynową

Jeżeli:

 • jesteś studentem (preferowane kierunki: logistyczne, ekonomiczne, techniczne)
 • jesteś osobą komunikatywną i lubisz pracę w zespole
 • posiadasz dobrą znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel
 • komunikatywnie znasz język angielski

Oferujemy:

 

Umowa zlecenie na okres próbny 3 m-cy ze stawką 18 zł brutto/h.
Możliwość przedłużenia stażu na kolejne miesiące

Staż odbywa się od poniedziałku do piątku (maksymalnie 40 godzin w tygodniu) w systemie jedno zmianowym (8:00-16:00) – wymiar czasu pracy jest do uzgodnienia

 

ORAZ:

 • Udział
  w projektach
 • Dofinansowanie
  do posiłków
 • Codziennie
  świeży owoc na stołówce
 • Czas trwania stażu min. 6 miesięcy (nie jest to staż wakacyjny)

PRZEŚLIJ SWOJE CV ZA POMOCĄ PRZYCISKU APLIKUJ

Po raz 9. jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i po raz 3. jesteśmy wśród najlepszych pracodawców w Europie!

Ogłoszenie archiwalne