Ta oferta pracy jest nieaktualna od 11 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Stażysta w dziale Zaopatrzenia

 • Sosnowiec, śląskie pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • 11.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Magneti Marelli jest międzynarodową firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją  zaawansowanych  układów i komponentów dla sektora samochodowego.

  Automotive Lighting  jest częścią  Magneti Marelli  z siedzibą w  Reutlingen, w Niemczech, zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą zewnętrznego oświetlenia samochodowego dla wszystkich największych producentów samochodów na świecie. Posiada 24 lokalizacje na 4 kontynentach.

   

  W naszym zakładzie w Sosnowcu zatrudniamy 1.700 pracowników zmotywowanych do tego aby  na czas dostarczać klientom  produkty najwyższej jakości.

  Staż w dziale Zaopatrzenia
  Miejsce pracy: Sosnowiec

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów II stopnia na kierunku technicznym
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Znajomość programu Excel

  Zadania:

  • Kontakt z dostawcami
  • Kontrola i optymalizacja stanów magazynowych
  • Wysyłanie harmonogramów do dostawców

  Czy wiesz, że :

  • Program stażowy trwa od 3 do 6 miesięcy
  • Otrzymasz wynagrodzenie za cały okres trwania stażu
  • Na czas stażu będziesz pełnoprawnym członkiem zespołu
  • Po zakończonym stażu możesz otrzymać propozycję zatrudnienia na stałe

  Zainteresowanie osoby proszone są o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku:

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  bottom
  Droga Kandydatko/Drogi Kandydacie,

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Magneti Marelli Poland
   Z o.o.  Zakład Automotive Lighting Polska z siedzibą w Sosnowcu przy ul.
   Gen. M. Zaruskiego 11
  • Przestrzeganie zasad ochrony danych w Magneti Marelli Poland Sp. Z o.o.  Zakład Automotive Lighting Polska nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: [email protected] 
  CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Prowadzenie procedury rekrutacyjnej na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
  - art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) w zakresie danych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy
  - art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych podanych przez Kandydata wykraczających poza katalog art. 221 Kodeksu Pracy.
  - art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
  • Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji:
  - art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)
  • Udostępnienie danych innym podmiotom Grupy Magneti Marelli w celach prowadzenie własnych procesów rekrutacji:
  - art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą pracownicy Administratora danych osobowych, pracownicy Grupy Magneti Marelli, podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, dostawcy usług hostingowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane mogą być przetwarzane przez osoby trzecie działające w imieniu Spółki i na podstawie szczególnych zobowiązań umownych, których siedziby mieszczą się w państwach członkowskich UE lub krajach poza UE.
  Dane mogą być przekazywane osobom trzecim w celu spełnienia obowiązków prawnych, wykonania nakazów władz publicznych lub korzystania z praw Spółki przysługujących jej przed organami sądowymi.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
  W ramach stosunków umownych Spółka może przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie Danych jest związane z celami przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. W przypadku przekazywania Danych poza EOG, Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony tych Danych, w tym m.in. umowy zawierające standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu zakazania przekazywania danych osobowych poza EOG.

  KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.  Konsekwencją niepodania danych wynikających z art. 221 kodeksu pracy może być nieuwzględnienie  kandydata w procedurze rekrutacyjnej. Niepodanie  danych osobowych innych niż wynikające z art. 221 ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
  • do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody, w każdym razie nie dłużej nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,
  • w przypadku udostępnienia danych - do momentu wycofania zgody przez kandydata, w każdym razie nie dłużej niż przez pół roku od wyrażenia zgody na udostępnienie.
  Po upływie wyżej wymienionego okresu dane będą przechowywane  przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych (art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  • prawo do sprostowania danych i usunięcia danych, (odpowiednio art. 16 i 17  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  (art. 18  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  (art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora oraz udostępnienie danych do wskazanej Spółki z Grupy Magneti Marelli  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  COFNIĘCIE ZGODY
  • Zgodnie z art. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, pisząc  na adres [email protected] lub [email protected] bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Aby skorzystać z wyżej praw,  osoba której dane dotyczą, może napisać do Spółki za pośrednictwem maila na adres [email protected] lub [email protected] określając przedmiot żądania oraz właściwą podstawę prawną.