Ta oferta pracy jest nieaktualna od 13 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Stażysta w obszarze analitycznym

 • Łódź, łódzkie
 • Praktykant/Stażysta
 • 13.03.2019
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stażysta w obszarze analitycznym
  Miejsce pracy: Łódź
  SKW/028/0319

  Na stażu odwiedzisz obszar doskonalenia procesów, windykacji, obsługi zdalnej. Tam czekają na Ciebie zadania m.in.:

  • pod opieką opiekuna stażu przygotowanie raportów wg zamówienia klientów wewnętrznych (wykorzystanie SQL, MS Excel),
  • aktualizacja danych w bieżących raportach zgodnie z pojawiającym się zapotrzebowaniem,
  • wsparcie zespołu w przygotowaniu prezentacji, zestawień dotyczących realizowanych projektów oraz procesu planowania prac,
  • wsparcie zespołu w procesie planowania prac (projektów),
  • analiza portfela Windykacji Miękkiej
  • aktualizacja baz danych wejściowych do raportów cyklicznych
  • optymalizacja aplikacji raportowych
  • udział w testowaniu nowych procesów
  • SKIP – wyszukiwanie kontaktów do zaległych klientów
  • realizowanie dyspozycji w Centralnym Rejestrze Dyspozycji
  • obsługa windykacyjnej skrzynki mailowej
  • raporty testów E-Learning
  • pomoc w administrowaniu windykacyjnej bazy wiedzy (HTML, CSS),
  • przygotowanie raportów i analiz,
  • tworzenie grafiku,
  • audyt rozmów,
  • tworzenie komunikacji do zespołu,
  • organizacja pracy zespołu.

  Jeśli masz zdolności analityczne, biegle poruszasz się po excelu i znasz SQL to czekamy na Ciebie. Oczekujemy:

  • studiów z obszarów analitycznych, ścisłych powyżej 3 roku,
  • znajomości Power Point, Excel (zaawansowany), Acces (średniozaawansowany), Powerpoint (średniozaawansowany)
  • znajomość SQL (podstawowy), Visual Basic (podstawowy), HTML (podstawowy), CSS (podstawowy)
  • znajomość języka angielskiego (średniozaawansowany),
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • zdolności interpersonalne,
  • otwartość do zdobywania wiedzy.

  Na stanowisku oferujemy Ci:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 40 godzin w tygodniu (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) z wynagrodzeniem 3 000 zł brutto,
  • 3 miesiące w Dep. Produktów Kredytowych, 3 miesiące w Dep. Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych i 3 miesiące w Dep. Sprzedaży i Obsługi w Kanałach Zdalnych,
  • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego przy okazji sesji,
  • umiejętności wyciągania wniosków na podstawie dostępnych danych,
  • praktyczne nabycie umiejętności raportowania (SQL, Excel),
  • podstawową wiedzę dotycząca działania procesów sprzedażowych banku,
  • umiejętności prezentacji danych (tworzenia zestawień) oraz prezentacji,
  • poznanie procesu windykacji miękkiej od kuchni,
  • tworzenie i optymalizacje narzędzi do rozwoju procesu windykacji,
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
  • umiejętność zarządzania czasem i organizacja pracy,
  • poznanie narzędzi do zarządzania zespołem.
  Oferujemy:
  Wsparcie mentora
  Dostęp do bazy szkoleń i książek
  Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  Kartę sportową
  Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
   
  #contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

  Pracodawca nie wymaga CV