Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Stażysta w płatnym programie stażowym - pracownik biurowy - absolwent/student

 • podkarpackie
 • Praktykant/Stażysta
 • 31.01.2019
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA "REAXUM"

  Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” ogłasza nabór do udziału w projekcie pn. „GraduatON” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Stażysta w płatnym programie stażowym - pracownik biurowy - absolwent/student

  Zgłaszać mogą się osoby z całej Polski. Miejsce, gdzie będzie odbywać się staż, zostanie dostosowane do miejsca zamieszkania (możliwość pracy zdalnej).

  Jeśli:

  • jesteś absolwentem szkoły wyższej (max. 24 miesiące po zakończeniu studiów) lub uczysz się na ostatnim roku studiów (I, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu));
  • posiadasz aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • nie posiadasz zatrudnienia;
  • nie bierzesz udziału w innym tego typu projekcie realizowanym ze środków PFRON.


  JESTEŚ IDEALNYM KANDYDATEM! ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

  Uczestnicy/czki zyskują:

  • wsparcie doradcy zawodowego, który zaplanuje i pomoże podczas wdrożenia Indywidualnej Ścieżki Kariery;
  • opracowanie wraz z omówieniem i analizą testu kompetencyjnego oraz testu metodą Clifton Strenghts Finder Assesment, na podstawie których zdiagnozowane zostaną m.in. mocne strony, największe talenty, obszary do rozwoju;
  • wsparcie psychologa/coacha'a kariery;
  • atrakcyjne warsztaty i szkolenia;
  • wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  • płatny 3 miesięczny staż dla najlepszych.

  DLA AKTYWNYCH GWARANTUJEMY PRACĘ!

  Zapraszamy do składania aplikacji.

  Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdziesz na stronie https://reaxum.eu/graduaton/

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub napisz wiadomość przez pracuj.pl


  Pracodawca nie wymaga CV

  Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie, formularzach rekrutacyjnych (w tym o rodzaju i stopniu niepełnosprawności) dla celów prowadzonego przez Międzynarodową Fundację „Reaxum” z siedzibą przy ul. Sabały 60 lok. 17, 02-174 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nr KRS 0000437139 procesu rekrutacyjnego do Projektu pn. GraduatON”, realizowanego przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanego dalej Projektem) jak również w okresie następnych 24 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się u ADO (Administratora Danych Osobowych).

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa zgoda jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w Projekcie. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” z siedzibą przy ul. Sabały 60 lok. 17, 02-174 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nr KRS 0000437139., dalej zwany „ADO”.
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do Projektu pn. GraduatON”, realizowanego przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
  5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji/ kwalifikacji do udziału w Projekcie.
  7. W oparciu o dane osobowe, ADO nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

  Podstawa prawna

  •    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - Artykuł 6 ust. 1 litera „a”,
  •    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - Artykuł 9 ust. 2 Litera „a” (dotyczy informacji o stanie zdrowia).

  Dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia (rodzaju i stopniu niepełnosprawności) będą przetwarzane przez Międzynarodową Fundacją „Reaxum” w celu przeprowadzenia rekrutacji do w/w Projektu.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.