Ta oferta pracy jest nieaktualna od 142 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Studio Manager

 • Katowice, śląskie
 • Kierownik
 • 2019-01-03

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Keywords Studios

  Keywords Studios group is a global service provider for game developers. At Keywords, we are using our passion for games, technology and media to create a global services platform for video games and beyond. We aim to become the “go to” provider of technical services. We have created an unique platform supporting game industry worldwide. We are operating from 52 studious located in 20 countries, spreaded through 4 continents.

  An opportunity has arisen for an experienced Office Manager to join Keywords at an exciting time whilst the Studio undergoes a period of significant change and process improvement. This position will be a hands-on, varied, operational role with an emphasis on driving departmental efficiency and maintaining.

  The successful candidate will be proactive, highly organised, and personable with a can-do attitude. 

  Studio Manager

  Workplace: Katowice

  Duties and Resposibilities:

  • Will take responsibility for the Studio P&L, detailed reporting and analysis relating to both revenue and costs to help make key business decisions and drive process/reporting improvements.
  • Manage the Studio facilities.  Ensure office, office equipment and all facilities are optimal. Manage all relationships with contractors.
  • Manage Studio staff accommodation.  Be primary contact for all suppliers and ensure Studio staff accommodation is managed effectively and appropriately
  • Co-ordinate/Lead the security & data protection projects;
  • Co-ordinate / lead Studio management meetings and ensure smooth communication across Katowice departments.
  • Drive cross department initiatives for the Studio.
  • Host Quarterly All Keywords Staff  meetings

  Requirements:

  • Degree or Masters level in Business/Economics/Finance/IT/Project Management;
  • Ideally 3-5 years relevant office management experience within a professional / corporate environment;
  • Results orientated candidate with project management experience;
  • Strong organizational skills & ability to work well under pressure;
  • Proactive team player with experience in managing and leading people;
  • Excellent communication skills
  • A high energy personality with an inquisitive nature, dedicated to providing the highest level of customer service and willing to take ownership to drive the change agenda forward;
  • High proficiency in Microsoft Office and high level of computer literacy is essential.
  • Fluency in both Polish and English

  If you are interested, please send your CV in English via Aplikuj button below.

  We kindly ask you to include the clause in your CV:

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  •         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,
  •         dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych  rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  •         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
  •         podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
  •         przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]