Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Super User

 • Gądki (pow. poznański), wielkopolskie
 • Specjalista
 • 11.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  DO NASZEGO CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO
  W GĄDKACH POD POZNANIEM POSZUKUJEMY OSOBY NA STANOWISKO:

  SUPER USER

  Miejsce pracy: Gądki (pow. poznański)

   

   

   

   

   

  Zakres zadań na stanowisku:

  • Rozpatrywanie zgłoszeń użytkowników magazynowych systemów komputerowych (m.in. SAP eWM)
  • Odnajdywanie nieprawidłowości działania systemów komputerowych
  • Stałe rozwijanie systemów komputerowych
  • Kontaktowanie się z serwisami programów używanych w magazynie i międzynarodowym zespołem IT.

   

  Oczekujemy:

  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Min. dwa lata doświadczenia zawodowego
  • Wykształcenie wyższe
  • Analityczność, zaangażowanie i umiejętności komunikacyjne
  • Gotowość do pracy w systemie zmianowym i w weekendy
  • Dodatkową zaletą będzie doświadczenie w pracy z magazynowymi systemami komputerowymi (np SAPeWM lub WM)

   

  Oferujemy:

  • Pomoc w zdobyciu specjalistycznej wiedzy z zakresu SAPeWM,
  • Pracę w przyjaznym, międzynarodowym otoczeniu stawiającym na zaangażowanie, kreatywność i zadowolenie z pracy
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie zapewniającej bezpieczeństwo i intensywny rozwój,
  • Kartę rabatową H&M, ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do obiadów.

   

  Czekamy właśnie na Ciebie!

  KLAUZULA ZGODY 

   

  Wyrażam zgodę dla H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

  [ ] procesu rekrutacyjnego SUPER USER,

  [ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

  Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.

  ......

  „Administratorem Twoich danych osobowych jest dla H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 (zwany dalej H&M). 

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M. Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.  

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

  E-mail: [email protected]

  H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3”.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.