Oferta pracy

Supervisor Utrzymania Ruchu

DHL ParcelO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Supervisor Utrzymania Ruchu

TWOJE ZADANIA:

 • nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem wszystkich urządzeń technicznych w Centrum Sortowania,
 • organizowanie napraw, konserwacji i przeglądów,
 • prowadzenie magazynu części zamiennych,
 • organizacja zakupów części zamiennych i materiałów,
 • przygotowanie harmonogramów napraw i przeglądów i nadzór nad ich realizacją,
 • organizacja pracy i rozliczanie serwisów zewnętrznych i podwykonawców,
 • zarządzanie zespołem pracowników.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • wskazane doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość mechaniki, elektryki i automatyki,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • dobra znajomość MS Office,
 • uprawnienia SEP kat. E i D,
 • minimum średnie wykształcenie techniczne,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Coroczna podwyżka (uzależniona od wyników finansowych firmy i indywidualnej oceny rocznej).
 • Dodatkowo do wynagrodzenia:
  • premie do +20%, dodatek za godziny nocne +30%,
  • premia świąteczna do 1250 zł brutto,
  • wczasy pod gruszą do 700 zł brutto,
  • posiłki lub bony żywnościowe (od listopada do marca),
  • sezonowe szczepienie przeciwko grypie,
  • szkolenia,
  • zniżki na przesyłki DHL na terenie Europy,
  • dostęp do platformy kafeteryjnej.
 • W super cenie:
  • pakiet opieki medycznej lub ubezpieczenie na życie i na wypadek niezdolności do pracy (zapłacisz tylko 1zł),
  • karta sportowa.
 • Masz szansę na:
  • nagrody w ramach konkursu na Człowieka Roku,
  • nagrody jubileuszowe,
  • prezenty z okazji narodzin dziecka, stypendia dla dzieci,
  • rozwój zawodowy w ramach ścieżek karier i rekrutacji wewnętrznych,
  • przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
DHL Parcel Polska sp. z o.o. (dalej „DHL”) żąda podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, a w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – także dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). W szczególności DHL nie żąda przesyłania zdjęcia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez DHL oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie tych danych. Przesłanie przez Ciebie zdjęcia, oznacza wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych nim objętych.

Jeśli przekazane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia w szczególności orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności) DHL będzie przetwarzał w/w dane na podstawie artykułu 22[1] § 4 Kodeksu pracy.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie.
Aby to zrobić, napisz do IOD na adres: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w tym w celu komunikacji z tym związanej, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego oraz – w uzasadnionych przypadkach - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem: https://www.dhlparcel.pl/pl/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html (zakładka: Kandydat do pracy (aplikacja składana w odpowiedzi na prowadzony proces rekrutacyjny)).

Ogłoszenie archiwalne