Ta oferta pracy jest nieaktualna od 245 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Supply Chain Planner

 • Olewin (pow. olkuski), Olkusz, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 21.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  IMI Hydronic Engineering is the leading global provider and expert in hydronic distribution systems and room temperature control, with experience in more than 100,000 construction projects worldwide. IMI Hydronic Engineering helps clients optimise their HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) systems by providing products and knowledge to deliver the right indoor comfort at the right energy cost. IMI Hydronic Engineering is part of the international engineering group IMI plc. With a turnover of £2.13 billion, IMI plc is listed as a member of the FTSE 100 on the London Stock Exchange. IMI Hydronic Engineering brings together 3 leading brands in the world of hydronic distribution – IMI TA, IMI Pneumatex, and IMI Heimeier. IMI Hydronic Engineering aims to be the most customer-focused, the most knowledgeable and the most innovative hydronic solutions company in the world. IMI Hydronic Engineering has an annual turnover of £300m and employs around 2000 employees worldwide.
   
  We are currently seeking highly motivated, energetic person with great attention to details and results oriented attitude for the role of:
  SUPPLY CHAIN PLANNER
  Location – Olewin near Olkusz

  Responsibilities:

  • Manage the purchase process and the transfer of items between distribution centers
  • Work with the sales communities and demand planner to progressively improve the forecast
  • Work with the Suppliers on continuous improvement of logistics setup, supply chain processes, and parameters
  • Manage the supplier review on the Claims & Return issues with proper root cause analysis and agree countermeasures
  • Monitor supplier supply chain issues to provide early warning of potential supply issues.
  • Work closely with Data Leader to agree on final stocking policy numbers by providing expert knowledge feedback on product ranges/categories
  • Work on inventory optimization of 3P products
  • Coordinate customs clearance and transportation network for 3rd Party products
  • Manage proper phase in phase out process within supply chain

  Qualifications:

  • Logistics or Economics knowledge
  • Understanding of the main elements of supply planning process (inventory planning, network planning, replenishment models), as well as in the forecasting process
  • Excellent analytical, communication, interpersonal, presentation and organization skills
  • Understanding of S&OP process
  • Experience in working with ERP and MS Excel, MS Access would be an asset
  • Knowledge of Master Scheduling planning processes
  • Good interpersonal skills with an ability to work in the team
  • Fluent English (written and spoken) is a must; German will be an asset

  We offer:

  • Working in an international company
  • Career development opportunities in multiple business areas
  • Private medical care
  • Social Fund benefits
  • Company events
  • Fresh fruits for employees
  If you are enthusiastic about broadening your experience and feel ready for this challenge, please send your application letter via APPLY button
  aplikuj

  Prosimy o dopisanie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych jak poniżej::

   

  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania w obecnej rekrutacji prowadzonej przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

   

  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

   

  Klauzula informacyjna:

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042531, NIP: 1250020435, dane kontaktowe: [email protected] .

  Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje, także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, jak również na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z rekrutacją.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie trzech lat po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres trzech lat od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz lub adres e-mail: [email protected] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail: [email protected] lub na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  bottom