Oferta pracy

Klauzuala informacyjna dla kandydata. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Accord Healthcare Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7; 02-677 Warszawa (dalej jako „Accord” lub „Administrator”). 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Polska. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Accord (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); b) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne, niewymagane przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Accord – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Accord (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane firmom kurierskim oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także dostawcom usług zewnętrznych, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT, agencjom rekrutacyjnym. Dodatkowo, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie macierzystej Intas Pharmaceuticals Ltd. (Corporate House, No. Sola Bridge, S. G. Highway, Thalthis, Ahmedabad – 380 054, Indie) i innym członkom naszej Grupy do celów sprawozdawczości wewnętrznej, zgodności i zapewnienia usług w zakresie zapewniania jakości wewnątrz grupy, a także do innych szczegółowo określonych celów w naszej Polityce prywatności i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub jeśli jest to konieczne w naszych uzasadnionych interesach. Więcej informacji na ten temat oraz informacji o członkach Grupy znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Prywatności pod adresem: https://www.accord-healthcare.com/pl/ w zakładce „Polityka Prywatności”. 5. Niektórzy członkowie Grupy Accord i zewnętrzni dostawcy usług są zlokalizowani w krajach, w których przepisy prawa (według Komisji Europejskiej) nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w krajach EOG, na przykład Intas Pharmaceuticals Ltd. oraz Lambda Therapeutics Research, Ltd. Administrator oraz członkowie Grupy stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem wykorzystaniu danych osobowych. Ponadto takie transfery są zazwyczaj wspierane przez zobowiązania umowne pomiędzy takimi podmiotami i/lub stronami trzecimi w celu zapewnienia, że wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz inne środki ochrony danych. Aby uzyskać dalsze informacje na temat transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy i/lub określonych metod ochrony, należy skontaktować się z [email protected] 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Accord, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Accord Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Accord prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody prawo do przenoszenia danych osobowych. 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Accord prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 11. W przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu pracy, podanie danych jest dobrowolne. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałym zakresie, w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podanie danych jest dobrowolne.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Supply Planner 3rd Party Supplies EU - Planista dostaw od dostawców zewnętrznych, EU

ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O.About the company

 • Taśmowa 7, Warszawa
  Warszawa, Masovian
 • Valid for 6 days
  until: 30 Jun 2021
 • Remote recruitment
 • contract of employment
 • full-time
 • specialist (Mid / Regular)

ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O.

Taśmowa 7

Warszawa

Your responsibilities

To ensure sales forecasts made within the Demand Team, are converted into replenishment plans and purchase orders across a wide range of European external suppliers with the necessity to liaise very closely to ensure supply plans are robust, clear communicated and adhered to. We are looking for action oriented and problem solving individual wo can work with some level of autonomy and act as a link between suppliers and supply chain team across Europe.

Main responsibilities:

• Establish and oversee a supply plan, with the goal to balance service level, production capabilities at suppliers and inventory level

• Manage the relationship with suppliers and to customers for all supply related matters, such as demand/supply balance and order management to guarantee high customers service level

• Provide to supplier the detailed plan and order management and keep the plans updated

• Purchase Order Management – assure that the status and promise date amendments are clearly visible in the systems

• Assure that all country Supply Chain (SC) teams are informed on time for next replenishment orders

• Escalate to the appropriate stakeholders any constraints that may lead to service level issues

• Support on the management of physical shipments of goods in collaboration with relevant stakeholders

• Manage the “Opportunistic business” process to provide best response to the Market and Accord business needs for requirements outside of agreed to lead-times

• Master Data – ensure that master data is created, edited or deleted to keep systems as clean as possible

Our requirements

 • A university degree or similar level; preferably with a Business Management or Supply Chain focus

 • Proven experience 3 - 5 years in Pharmaceutical Supply Chain or FMCG

 • At least 1- year experience in SAP module Material Management and knowledge of supply chain tools such as Manugistics, Oracle, others

 • Prior use and understanding of ERP systems and working with MRP

 • A very good command of both written and verbal English.

 • Advanced Excel skills

 • Ability to deal with complexity

 • Able to demonstrate that they can deliver results

 • Proactive and tenacious with the ability to follow-up

 • Excellent time management

What we offer

 • International and dynamic working environment

 • Excellent opportunities for professional and personal development

 • Attractive remuneration and benefits package (Multisport, private medical care and group insurance)

 • Stable employment based on a full-time employment contract

 • Co-financing from the Company Social Benefits Fund

ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O.

Accord Healthcare is an award-winning generic and biosimilar pharmaceutical company driven to thinking differently so that more patients around the world have access to the essential and affordable medicines that they need.

Accord Healthcare one of the fast-growing global pharmaceutical companies in the world and has one of the most extensive sales, marketing and distribution network in Europe. Moreover, with operations in over 85 countries worldwide, and a pan-European footprint of more than 45 countries, Accord Healthcare develops, manufactures and distributes affordable medicines, and has one of the most active launch programmes in the European pharmaceutical sector.

Scroll to the company’s profile
This is how we work
This is how we work

What makes Accord Healthcare a great workplace?

Check link to video: https://vimeo.com/350258297

If you are interested, please send your CV in English via ‘Aplikuj’ button.