Oferta pracy

Numer referencyjny: 13/LP/20
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie (na podany powyżej adres). W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected], we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach.
 
LOTOS Paliwa będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu ich podania lub do chwili wycofania zgody.
 
Dane będą udostępnianie innym podmiotom z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty. Dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie LOTOS Paliwa w zakresie realizacji usług związanych z prowadzeniem rekrutacji lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.
 
Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych innym podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby prowadzenia przez te podmioty własnych procesów rekrutacyjnych.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Szef Biura Sklepów i Usług

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 9 dni
  do: 29 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

LOTOS Paliwa Spółka z o .o.  jest jedną ze spółek, należących do Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. Główny zakres działalności spółki to rozwój sieci sprzedaży paliw, poprzez które swoje zakupy realizują klienci indywidualni oraz flotowi. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. to lider i dostawca najwyższej jakości produktów, zapewniający swoim klientom profesjonalną obsługę, działający w poczuciu odpowiedzialności za środowisko i gwarantujący pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju osobistego.

 

Obecnie LOTOS Paliwa Sp. z o.o. poszukuje kandydatów, w ramach umowy o pracę, na stanowisko:

Szef Biura Sklepów i Usług

Miejsce pracy: Gdańsk
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: 13/LP/20

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 letnie doświadczenie w sprzedaży i operacyjnym zarządzaniu kategoriami zakupowymi;
 • znajomość branży handlu detalicznego i sprzedaży sieciowej;
 • umiejętność szybkiego działania i efektywnej organizacji pracy własnej; komunikatywność; dyspozycyjność;
 • biegła znajomość MS Office (w szczególności: arkusze kalkulacyjne, bazy danych, systemy księgowe);
 • wiedza z zakresu zarządzania sprzedażą i operacyjnego zarządzania zespołem;
 • rzetelność, dokładność i skrupulatność;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
 • otwartość, komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B.

PODSTAWOWE ZADANIA

 • wybór kontrahentów w oparciu o uzgodnione warunki handlowe;
 • inicjowanie i nadzorowanie działań promocyjnych;
 • utrzymywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia należytej komunikacji i przepływu informacji;
 • koordynacja procesu wyboru wyposażenia stacji związanego z właściwą ekspozycją towarów;
 • raportowanie do Przełożonego i Zarządu firmy planowanych i przeprowadzonych działań;
 • prowadzenie negocjacji i ustaleń handlowych;
 • podejmowanie decyzji o prowadzonej polityce handlowej;
 • autoryzowanie i podpisywanie zawieranych umów z kontrahentami w zakresie odpowiedzialności przewidzianych dla towarów pozapaliwowych i usług.

CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna i dentystyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę,
 • karta pracownicza LOTOS Biznes,
 • możliwość nabycia i rozwoju umiejętności zawodowych.
Osoby spełniające powyższe oczekiwania i zainteresowane pracą na proponowanym stanowisku prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 09.10.2020 roku.

LOTOS Paliwa Spółka z o .o.  jest jedną ze spółek, należących do Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. Główny zakres działalności spółki to rozwój sieci sprzedaży paliw, poprzez które swoje zakupy realizują klienci indywidualni oraz flotowi. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. to lider i dostawca najwyższej jakości produktów, zapewniający swoim klientom profesjonalną obsługę, działający w poczuciu odpowiedzialności za środowisko i gwarantujący pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju osobistego.

 

Obecnie LOTOS Paliwa Sp. z o.o. poszukuje kandydatów, w ramach umowy o pracę, na stanowisko:

Szef Biura Sklepów i Usług

Miejsce pracy: Gdańsk
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Numer ref.: Numer referencyjny: 13/LP/20

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 letnie doświadczenie w sprzedaży i operacyjnym zarządzaniu kategoriami zakupowymi;
 • znajomość branży handlu detalicznego i sprzedaży sieciowej;
 • umiejętność szybkiego działania i efektywnej organizacji pracy własnej; komunikatywność; dyspozycyjność;
 • biegła znajomość MS Office (w szczególności: arkusze kalkulacyjne, bazy danych, systemy księgowe);
 • wiedza z zakresu zarządzania sprzedażą i operacyjnego zarządzania zespołem;
 • rzetelność, dokładność i skrupulatność;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
 • otwartość, komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B.

PODSTAWOWE ZADANIA

 • wybór kontrahentów w oparciu o uzgodnione warunki handlowe;
 • inicjowanie i nadzorowanie działań promocyjnych;
 • utrzymywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia należytej komunikacji i przepływu informacji;
 • koordynacja procesu wyboru wyposażenia stacji związanego z właściwą ekspozycją towarów;
 • raportowanie do Przełożonego i Zarządu firmy planowanych i przeprowadzonych działań;
 • prowadzenie negocjacji i ustaleń handlowych;
 • podejmowanie decyzji o prowadzonej polityce handlowej;
 • autoryzowanie i podpisywanie zawieranych umów z kontrahentami w zakresie odpowiedzialności przewidzianych dla towarów pozapaliwowych i usług.

CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna i dentystyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę,
 • karta pracownicza LOTOS Biznes,
 • możliwość nabycia i rozwoju umiejętności zawodowych.
Osoby spełniające powyższe oczekiwania i zainteresowane pracą na proponowanym stanowisku prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 09.10.2020 roku.

Ogłoszenie archiwalne