Szef w Serwisie Blacharsko-Lakierniczym

 • Lublin, lubelskie
 • Abramowicka 45 pokaż mapę
 • Kierownik
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-08-14
 • Ważna jeszcze 26 dni (do 2019-09-13)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  NAZARUK SERVICE sp. z o.o.

  Nazaruk Service to coś więcej niż autoryzowany serwis i salon samochodowy. 

  To 70 lat tradycji, pasji do motoryzacji i pracy, które zaowocowały stworzeniem miejsca zapewniającego swoim Klientom obsługę na najwyższym poziomie oraz dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych.

  Najnowszym sukcesem Nazaruk Service jest nagroda miesięcznika „Auto Świat” za maksymalny wynik 100% w Wielkim Teście Salonów Samochodowych w 2018 roku.

  Szef w Serwisie Blacharsko-Lakierniczym

  Miejsce pracy: Lublin

  Osoba na tym stanowisku będzie zajmować się m.in.:

  • Monitorowanie i organizacja pracy swojej ekipy warsztat
  • Wyznaczanie i przekazywanie celów w zakresie wielkości sprzedaży i jakości usług
  • Analizowanie wyników finansowych warsztatu
  • Kosztorysowaniem napraw
  • Kontrolowanie rozliczenia napraw gwarancyjnych
  • Nadzorowanie jakości i technologii napraw
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie lokalnych akcji serwisowych i promocyjnych
  • Współpraca z Szefem Magazynu odnośnie wielkości stanu magazynowego i asortymentu części zamiennych

  Wymagania:

  • Kultura osobista, dokładność, sumienność
  • Komunikatywność
  • Dobra organizacja pracy
  • Umiejętności analityczne
  • Umiejętność kierowania ekipą
  • Wykształcenie wyższe
  • Mile widziana znajomość systemów DMS, CRM, Audatex
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia
  • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole
  • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego
  • Pakiet Szkoleń 

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Nazaruk Service sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 45 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Szanowni Państwo, W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Nazaruk Servie Sp. z o.o.: Administratorem danych osobowych.

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Nazaruk Service Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Abramowicka 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000182918 posiadająca NIP: 946- 239-20-16.

  Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected] lub listowanie na adres: ul. Abramowicka 45, 20-422 Lublin.

  Cel przetwarzania danych Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego. Podstawa prawna przetwarzania danych Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w celu:

  • przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy,

  • przeprowadzenia w przyszłości rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy albo inne podobne stanowisko odpowiadające Państwa umiejętnościom – o ile wyrażą Państwo nam na to zgodę.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie do przesyłanych nam dokumentów aplikacyjnych treść niniejszej zgody, wówczas będziemy mogli przechować Państwa aplikacje do czasu przyszłych rekrutacji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Nazaruk Service Sp. z o.o. przez okres najbliższych 9 miesięcy.

  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacji.

  Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od kategorii danych – na podstawie przepisu prawa (art. 22¹ Kodeksu Pracy) albo na podstawie przesłanki zgody.

  Jeżeli w przesłanych dokumentach aplikacyjnych ujawnią Państwo wrażliwe dane takie jak dotyczące stanu zdrowia, orientacji seksualnej lub ujawniających pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne albo światopoglądowe, wówczas będziemy potrzebowali Państwa pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne prosimy o dopisanie treści niniejszej zgody,

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz dostawcy usług IT. Strona 2 z 2 DOKUMENT OPRACOWANY PRZY WSPÓŁPRACY:

  Okres przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane zgromadzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, wówczas Państwa dane przechowywane będą przez okres dalszych 9 miesięcy.

  Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Przysługujące prawa

  Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych

  W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Prawo wniesienia skargi

  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Nazaruk Service Sp. z o.o. przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Spółka nie będzie podejmować wobec Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.