Oferta pracy

Szef Zespołu Sprawozdawczości Finansowej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.AO firmie

 • Książęca 4, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 5 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Książęca 4

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • zarządzanie pracą Zespołu Sprawozdawczości Finansowej,

 • sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności (w części finansowej) spółek z Grupy Kapitałowej GPW zgodnie z MSSF (w tym konsolidacja sprawozdań finansowych),

 • weryfikowanie i analizowanie pakietów jednostkowych spółek z GK GPW oraz pakietu skonsolidowanego dla GK GPW wg MSSF na potrzeby jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie raportów okresowych GPW jako emitenta papierów wartościowych także w formacie ESEF,

 • obsługa i koordynacja procesu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, komunikacja z audytorem dla wszystkich spółek z GK GPW oraz z Zarządami tych spółek,

 • weryfikowanie i korekta angielskich tłumaczeń sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych,

 • współpraca z audytorami w zakresie poprawności ujawnień i prezentacji sprawozdań finansowych,

 • współpraca z Zespołem Relacji Inwestorskich w zakresie przygotowania komunikacji z inwestorami,

 • bieżące monitorowanie zmian w MSSF i przepisach polskiego prawa związanego ze sprawozdawczością finansową, wdrażanie nowych projektów/procesów/narzędzi w ramach implementacji nowych standardów/zmian w MSSF/ UoR,

 • inicjowanie nowych rozwiązań, które podniosą jakość i ułatwią proces sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych,

 • tworzenie, wykonywanie i optymalizacja procedur związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych, ustalanie zasad współpracy z nowymi spółkami w GK GPW w zakresie raportowania,

 • uczestniczenie w procesie wdrożenia narzędzia w pełni automatyzującego konsolidację wyników finansowych.

Nasze wymagania

 • wykształcenia wyższego z zakresu rachunkowości lub finansów,

 • co najmniej pięciu lat doświadczenia na stanowisku związanym ze sporządzaniem lub badaniem sprawozdań finansowych (mile widziane doświadczenie w audycie finansowym),

 • bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości (PSR i MSSF),

 • wiedzy z zakresu zasad konsolidacji sprawozdań finansowych oraz rachunkowości instrumentów finansowych,

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w tym bogatego zasobu słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości,

 • swobody pracy w MS Excel i MS Word,

 • umiejętności strukturyzowania informacji i łatwość formułowania myśli w celu pisania krótkich analitycznych tekstów,

 • gotowości do pracy pod presją czasu w tygodniach poprzedzających publikacje sprawozdań i raportów (kwartalny reżim sprawozdawczy),

 • umiejętności pracy w zespole, samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania, dobrej organizacji pracy oraz chęci dalszego rozwoju.

Mile widziane

 • kwalifikacje ACCA, CIMA, biegłego rewidenta albo głównego księgowego (lub kandydat/-ka w trakcie zdobywania ww. kwalifikacji),

 • doświadczenie w księgowości, kontrolingu, analizach finansowych, relacjach inwestorskich lub konsultingu,

 • doświadczenie w pracy w sprawozdawczości u emitenta akcji notowanych na Głównym Rynku GPW,

 • znajomość VBA,

 • znajomość raportowania ESEF,

 • umiejętność obsługi Microsoft Dynamics AX,

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

To oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę,

 • ciekawą pracę w środowisku rynku kapitałowego,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • atrakcyjny system wynagradzania,

 • dostęp do szkoleń, konferencji, kursów,

 • bogaty pakiet benefitów (pakiet kafeteryjny, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, PPE),

 • możliwość pracy zdalnej.