Oferta pracy
• Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych, którym jest spółka Accor Services Poland (Pracodawca) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, (adres do korespondencji ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Lumen Office), zarejestrowana pod nr KRS 0000785725, NIP: 5252789366. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. – dalej Rozporządzenie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pracodawcy jest możliwy pod adresem: [email protected] • Państwa dane osobowe będą przekazane i udostępnione odbiorcom danych, tj. partnerom biznesowym prowadzącym hotele w ramach zawartych z ASP umów franczyzy lub zarządzania pod markami hoteli Grupy Accor (ibis/ibis budget/ibis styles/Mercure/Novotel/Sofitel/MGallery by Sofitel/Pullman) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ASP (art. 6 ust. 1 lit. „f” Rozporządzenia) jakim jest możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach hoteli stowarzyszonych w Grupie Accor. • Pracodawca będzie przetwarzał Państwa dane osobowe zamieszczone w przesłanej aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji i przez okres prowadzenia naboru na stanowisko na które złożyli Państwo aplikację. Ponadto w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat. • Podanie przez Państwa danych osobowych w ramach aplikacji ma charakter obligatoryjny gdyż ich podania wymagają przepisy Kodeksu Pracy (Pracodawca ma prawo ich żądania), a w przypadku innych nieobligatoryjnych danych podanych w CV np.: dotyczących zainteresowań, czy zdjęcia kandydata, ich podanie ma charakter dobrowolny, przy czym podanie danych obligatoryjnych jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy o pracę. • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest w zależności od zakresu udostępnionych danych osobowych w ramach przesłanej aplikacji o pracę, zgoda na przetwarzanie danych oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa - tj. odpowiednio art. 6 ust. 1 lit a) i c) Rozporządzenia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa dobrowolnie podanych danych osobowych w ramach toczącego się procesu rekrutacji, Pracodawca zaprzestanie ich przetwarzania, co jednak nie będzie miało wpływu na wynik toczącego się procesu rekrutacji. • Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem przez Pracodawcę Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia, prawo do żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia, czy też prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia. Ponadto w związku z udostępnieniem Państwa danych osobowych na rzecz partnerów biznesowych Pracodawcy wskazanych w pkt 2 powyżej, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Państwa danych. Zgłoszenie przez Państwa sprzeciwu w tym zakresie, spowoduje jednak w konsekwencji brak możliwości skutecznego prowadzenia przez Pracodawcę dalszej rekrutacji w odniesieniu do Państwa aplikacji. • W przypadku uznania przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą one poddane profilowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, 4 Rozporządzenia.

Talent & Culture Manager (HR)

ACCOR SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACCOR SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Złota 59

Śródmieście

Warszawa

Your responsibilities

 • Manage the Talent & Culture Team of Poland and the Baltics (2 talents)

 • Provide comprehensive and high quality HR related support for hotels, defined in the Hotel Management Agreements & Franchise Agreements

 • Be a reliable, senior business advisor for the managers in the hotels and support office

 • Recruitment and selection of Hotel General Managers, monitoring talent pipeline, mobility, L&D needs

 • Support hotel openings

 • Rollout and implementation of strategic HR topics both in Hotel Operation and in the Support Office

Our requirements

 • 5 years of experience in HR field, including at least 1-2 years of team leadership role

 • Proven track record in HR processes and project management

 • Experience in corporate culture

 • Hotel related experience is considered as an important advantage

 • Good command of English (min. B2), Fluent in Polish

 • Openness, willingness to learn new things, share ideas, initiate and support change

 • Ability to perform multiple tasks in a complex environment

 • Team player, open-minded, flexible, passionate

 • Strong self-, team- and work organization skills

 • Accountability, high respect of confidentiality, diplomacy

What we offer

 • Part of a multi-national team

 • Hybrid way of working

 • Package of benefits and perks of working for Accor, including talent development opportunities and Corporate Social Responsibility activities

 • Office with modern design & activity based working concept

ACCOR SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

We are worldwide Augmented Hospitality leaders, the best at what we do. Heartists is what we call ourselves, generous, passionate, attentive and free, whether we are welcoming guests, connecting with our peers or serving others.

Our entire Accor estate expands across the world. With over 300,000 experts committed to rejuvenating the hospitality experience we pride ourselves in being the employer of choice, so live limitlessly, come as you are, grow with us, work with purpose and explore the endless opportunities in store.

Summer may seem like a distant dream; however, we have an opportunity that is sure to brighten up your next career move.

Do what you love. Care for the world. Dare to challenge the status quo! #beLimitless

Scroll to the company’s profile
This is how we work
This is how we work

APPLY WITH CV IN ENGLISH