Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Team Leader - Software

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Roździeńska 49

Katowice

Team Leader - Software
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Position Summary

Team Leader plays a key role leading the software development team on all stages of the software development lifecycle, including design, implementation, and testing activities for industry-leading commercial software known for its innovation and usability.

Assignments include also people management of a group of developers and testers that are members of the software product team.  

This role includes collaboration with multiple global cross-functional teams and requires strong communications skills and ability to work effectively in the large project teams.

Joining Rockwell Automation Software Development group allows to become part of a team that is committed to use reliable and well-thought-out engineering and software development practices (such as Agile/Scrum and SAFe) as well as open and direct communications, honesty and respect.

Qualifications

Essential Functions

 • Responsible for the continued development and motivation of a highly productive software development group that consistently responds to and delivers products and solutions to our customers, including internal customers
 • Responsibilities include applying continuous improvement methods on new product development processes and practices
 • Act as the technical advisor for larger and/or critical software product development
 • Functions as a key member of an intra-business product development team, participating in the creation and execution of product development and delivery strategies
 • Responsible for the direct management of a group of software engineers
 • Responsible for ‘team building’ and frequent assessment and evaluation of direct reports
 • Supports Manager in recruitment process.

Desired Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, or equivalent
 • A minimum of 7 years’ experience in new product development and design of software or software systems
 • Proven leadership experience as technical leader
 • Experience should be in software development or related technical areas. Experience in industrial automation product is a plus
 • Experience should include significant background with large scale system development projects
 • Must exhibit excellent interpersonal, verbal and written communication skills, that enables collaboration with global team
 • Experience working in scrum/agile
 • Prior project management experience is desirable
 • Communicative English, that enables collaboration with global team

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Team Leader - Software

Position Summary

Team Leader plays a key role leading the software development team on all stages of the software development lifecycle, including design, implementation, and testing activities for industry-leading commercial software known for its innovation and usability.

Assignments include also people management of a group of developers and testers that are members of the software product team.  

This role includes collaboration with multiple global cross-functional teams and requires strong communications skills and ability to work effectively in the large project teams.

Joining Rockwell Automation Software Development group allows to become part of a team that is committed to use reliable and well-thought-out engineering and software development practices (such as Agile/Scrum and SAFe) as well as open and direct communications, honesty and respect.

Qualifications

Essential Functions

 • Responsible for the continued development and motivation of a highly productive software development group that consistently responds to and delivers products and solutions to our customers, including internal customers
 • Responsibilities include applying continuous improvement methods on new product development processes and practices
 • Act as the technical advisor for larger and/or critical software product development
 • Functions as a key member of an intra-business product development team, participating in the creation and execution of product development and delivery strategies
 • Responsible for the direct management of a group of software engineers
 • Responsible for ‘team building’ and frequent assessment and evaluation of direct reports
 • Supports Manager in recruitment process.

Desired Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, or equivalent
 • A minimum of 7 years’ experience in new product development and design of software or software systems
 • Proven leadership experience as technical leader
 • Experience should be in software development or related technical areas. Experience in industrial automation product is a plus
 • Experience should include significant background with large scale system development projects
 • Must exhibit excellent interpersonal, verbal and written communication skills, that enables collaboration with global team
 • Experience working in scrum/agile
 • Prior project management experience is desirable
 • Communicative English, that enables collaboration with global team

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne