Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV jest Etrose Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (Office 3, Pamelva Court, 1 Anastasi Shoukri Street, 3035 Limassol). Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem mailowym: [email protected] Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane zawarte w formularzurekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 6 miesięcy od zgłoszenia, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych – przez 12 miesięcy od zgłoszenia. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tivron Sp. z o. o.

Team Leader zespołu sprzedaży z językiem obcym

Tivron Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Tivron Sp. z o. o.

al. Jana Pawła II 180

Kraków

TIVRON to międzynarodowy mistrz doradztwa telefonicznego. Jesteśmy wyjątkowym BPO, bo nasze rozwiązania, gotowość technologiczna i procesowa gwarantują skuteczną obsługę kampanii inbound, outbound oraz customer retention na całym świecie w kilkunastu językach.  
 
Obecnie do naszego  zespołu poszukujemy:
Team Leader zespołu sprzedaży z językiem obcym
Miejsce pracy: Kraków

 

OSOBA ZATRUDNIONA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • zarządzanie pracą zespołu konsultantów Call Center obsługujących rynki zagraniczne;
 • wspieranie rozwoju i doskonalenie warsztatu pracowników, prowadzenie coachingów i monitoringów rozmów;
 • budowanie pozytywnych relacji w zespole, motywowanie;
 • wdrażanie systemów motywacyjnych;
 • wdrażanie zmian systemowych i procesowych, czynny udział w rozwoju projektu;
 • monitorowanie i realizacja wyznaczonych KPI sprzedażowych i jakościowych, raportowanie wyników;
 • organizowanie i rozliczanie czasu pracy;
 • wdrażanie nowych pracowników i monitorowanie wiedzy merytorycznej zespołu – dzielenie się wiedzą.

OCZEKUJEMY:

 • znajomości jednego z języków (włoski, francuski, chorwacki) w stopniu pozwalającym
  na swobodą komunikację (min. C1) + komunikatywny język polski;
 • proaktywnej postawy;
 • efektywności w zarządzaniu czasem pracy;
 • wysokich umiejętności organizacyjnych;
 • doświadczenia na stanowisku kierowniczym/liderskim związanym z zarządzaniem sprzedażą;
 • wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania i rozwijania konsultantów CC;
 • skuteczności w działaniu, ambitnego podejścia do realizacji wyznaczonych zadań i celów.

GWARANTUJEMY:

 • dużą samodzielność i realny wpływ na kierunek rozwoju rynków, którymi będziesz zarządzał,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do Twojego zaangażowania i wyników,
 • realne wsparcie, które pomoże Ci być coraz lepszym liderem,
 • benefity, które będą wspierać twój ‘work-life balance’ - dofinansowana karta MultiSport, opieka medyczna, owoce
 • pyszną kawę i wieczory z planszówkami,
 • spotkania integracyjne,
 • swobodną atmosferę pracy – u nas każdy dzień jest casual,
 • narzędzia pracy niezbędne do realizacji celów.
Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Etrose Holdings Limited z siedzibą na Cyprze moich danych zawartych w CV dołączonym do formularza rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji objętej niniejszym zgłoszeniem. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Etrose Holdings Limited z siedzibą na Cyprze moich danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, której dotyczy niniejsze zgłoszenie.
TIVRON to międzynarodowy mistrz doradztwa telefonicznego. Jesteśmy wyjątkowym BPO, bo nasze rozwiązania, gotowość technologiczna i procesowa gwarantują skuteczną obsługę kampanii inbound, outbound oraz customer retention na całym świecie w kilkunastu językach.  
 
Obecnie do naszego  zespołu poszukujemy:
Team Leader zespołu sprzedaży z językiem obcym

 

OSOBA ZATRUDNIONA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • zarządzanie pracą zespołu konsultantów Call Center obsługujących rynki zagraniczne;
 • wspieranie rozwoju i doskonalenie warsztatu pracowników, prowadzenie coachingów i monitoringów rozmów;
 • budowanie pozytywnych relacji w zespole, motywowanie;
 • wdrażanie systemów motywacyjnych;
 • wdrażanie zmian systemowych i procesowych, czynny udział w rozwoju projektu;
 • monitorowanie i realizacja wyznaczonych KPI sprzedażowych i jakościowych, raportowanie wyników;
 • organizowanie i rozliczanie czasu pracy;
 • wdrażanie nowych pracowników i monitorowanie wiedzy merytorycznej zespołu – dzielenie się wiedzą.

OCZEKUJEMY:

 • znajomości jednego z języków (włoski, francuski, chorwacki) w stopniu pozwalającym
  na swobodą komunikację (min. C1) + komunikatywny język polski;
 • proaktywnej postawy;
 • efektywności w zarządzaniu czasem pracy;
 • wysokich umiejętności organizacyjnych;
 • doświadczenia na stanowisku kierowniczym/liderskim związanym z zarządzaniem sprzedażą;
 • wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania i rozwijania konsultantów CC;
 • skuteczności w działaniu, ambitnego podejścia do realizacji wyznaczonych zadań i celów.

GWARANTUJEMY:

 • dużą samodzielność i realny wpływ na kierunek rozwoju rynków, którymi będziesz zarządzał,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do Twojego zaangażowania i wyników,
 • realne wsparcie, które pomoże Ci być coraz lepszym liderem,
 • benefity, które będą wspierać twój ‘work-life balance’ - dofinansowana karta MultiSport, opieka medyczna, owoce
 • pyszną kawę i wieczory z planszówkami,
 • spotkania integracyjne,
 • swobodną atmosferę pracy – u nas każdy dzień jest casual,
 • narzędzia pracy niezbędne do realizacji celów.
Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Etrose Holdings Limited z siedzibą na Cyprze moich danych zawartych w CV dołączonym do formularza rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji objętej niniejszym zgłoszeniem. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Etrose Holdings Limited z siedzibą na Cyprze moich danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, której dotyczy niniejsze zgłoszenie.

Ogłoszenie archiwalne