Oferta pracy

Remotely Based Work Possible

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Wood-Mizer Indsustries Sp. z o.o.  prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. z siedzibą w Kole (62-600), ul. Nagórna 114 (zwaną dalej jako „Administrator”), danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

firma Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. z siedzibą w Kole (62-600), ul. Nagórna 114 (zwana dalej jako „Administrator”); wpisana do rejestru przedsiębiorców   prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031050  

Podstawa prawna dot. przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych niż określone zostały w przepisach prawa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czy Pani/Pana dane będą przekazywane poza Unię Europejską ?

Administrator w niektórych przypadkach może przekazać niektóre dane do państwa trzeciego do podmiotów powiązanych kapitałowo z Administratorem. Dotyczy to wyłącznie państw, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub gdy przekazanie danych nastąpi z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO, albo gdy zajdą okoliczności i na zasadach o których mowa w art. 48 i 49 RODO.

Komu przekazywane są Pani/Pana dane osobowe?

W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane (udostępniane lub powierzone) innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne do wykonywania praw i obowiązków Administratora wynikających z umowy lub z mocy obowiązujących przepisów. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:

 • podmiotom przetwarzającym (podwykonawcom), którym powierzymy przetwarzanie Pana/Pani danych, lub
 • podmiotom, w stosunku do których wyrazi Pan/Pani zgodę na udostępnienie danych, lub
 • innym odbiorcom danych, którym z mocy obowiązujących przepisów będzie przysługiwać prawo do pozyskania Pana/Pani danych np. organom państwowym

Informacje na temat tego czy Pana/Pani dane zostały przekazane innemu podmiotowi, w jakiej formie i w jakim zakresie są dostępne bezpośrednio u Administratora.

Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

Przez jaki czas są przetwarzane Pani/Pana dane ?

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.

Czy podanie danych jest Pani/Pana obowiązkiem ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Administrator nie będzie podejmować względem Pana/Pani żadnych decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) Pana/Pani danych osobowych, które mogłyby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływać.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Jako Administrator danych osobowych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania na warunkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach.

Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa.

W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Pana/Pani zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, żądania ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania dokonuje się poprzez kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochronny danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wood-Mizer Industries Sp. z o. o.

Technical Writer

Wood-Mizer Industries Sp. z o. o.O firmie

 • Koło, wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 29 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top

Wood-Mizer is an established international company that is the leading portable and stationary sawmill manufacturer in the world. As we continue to grow, we are currently looking for a qualified person for the position of:

Technical Writer
Workplace: Koło
Remotely Based Work Possible

PRIMARY JOB FUNCTION:

 • develop Operation, Safety, Maintenance, Troubleshooting, and Parts instruction manuals for new products,
 • update technical documentation based on engineering change notices (ECNs),
 • create assembly and installation instructions for products, product upgrades, kits, service bulletins, etc.,
 • develop line art graphics from CAD models, including exploded views,
 • develop saleable replacement parts lists with input from Engineering, Sales and Customer Service departments,
 • coordinate with other technical writers at our world-wide facilities,
 • respond to requests from other departments as able,
 • monitor and update web pages,
 • assist in the creation of maintenance and assembly videos,
 • occasionally provide CAD graphics for marketing literature,
 • develop and update key Intranet web pages for technical product information.

REQUIREMENTS:

 •  Education: Master’s or Bachelor’s degree in Communication, Technology, Engineering or a related field along with 3 years’ experience in technical writing.   **Bonus: Certificate in Technical Communication

SKILLS:

 • attention to detail,
 • investigative skills: active listening, questioning, interviewing, funneling, summarizing, note-taking, etc.,
 • ability to write effective and easy to understand instructions for mechanical and electrical systems,
 • ability to track down information that may be scattered between departments or personnel,
 • ability to navigate through server/file systems and maintain file location protocol,
 • comfortable interacting with people with cultural and educational differences,
 • bonus: Knowledge of HTML, XML, Structured FrameMaker, DITA, VBA, FrameScript, 3D CAD software(s),
 • bonus: Knowledge of the sawmill industry and portable sawmills.

TOOLS:

 • Adobe FrameMaker,
 • Adobe Illustrator,
 • CorelDRAW Graphics Suite 2017,
 • PTC Creo,
 • Microsoft Office,
 • bonus:  Autocad, Photoshop, Video editing. 

WE OFFER:

 • a competitive salary package with benefits
 • friendly work atmosphere
 • the opportunity of working and developing a career in an international company

PLACE OF WORK:

Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. located in Koło (address: Nagórna 114, 62-600 Koło) with an opportunity for remotely based work

CV in English is required. Applications without it will not be considered.

Please note that we will only contact candidates we further interest in.

We kindly ask you to add the following clause to your application:
"I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed by Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. located in Koło (address: Nagórna 114, 62-600 Koło) for the purposes of current recruitment process.

bottom

Wood-Mizer is an established international company that is the leading portable and stationary sawmill manufacturer in the world. As we continue to grow, we are currently looking for a qualified person for the position of:

Technical WriterNumer ref.: Remotely Based Work Possible

PRIMARY JOB FUNCTION:

 • develop Operation, Safety, Maintenance, Troubleshooting, and Parts instruction manuals for new products,
 • update technical documentation based on engineering change notices (ECNs),
 • create assembly and installation instructions for products, product upgrades, kits, service bulletins, etc.,
 • develop line art graphics from CAD models, including exploded views,
 • develop saleable replacement parts lists with input from Engineering, Sales and Customer Service departments,
 • coordinate with other technical writers at our world-wide facilities,
 • respond to requests from other departments as able,
 • monitor and update web pages,
 • assist in the creation of maintenance and assembly videos,
 • occasionally provide CAD graphics for marketing literature,
 • develop and update key Intranet web pages for technical product information.

REQUIREMENTS:

 •  Education: Master’s or Bachelor’s degree in Communication, Technology, Engineering or a related field along with 3 years’ experience in technical writing.   **Bonus: Certificate in Technical Communication

SKILLS:

 • attention to detail,
 • investigative skills: active listening, questioning, interviewing, funneling, summarizing, note-taking, etc.,
 • ability to write effective and easy to understand instructions for mechanical and electrical systems,
 • ability to track down information that may be scattered between departments or personnel,
 • ability to navigate through server/file systems and maintain file location protocol,
 • comfortable interacting with people with cultural and educational differences,
 • bonus: Knowledge of HTML, XML, Structured FrameMaker, DITA, VBA, FrameScript, 3D CAD software(s),
 • bonus: Knowledge of the sawmill industry and portable sawmills.

TOOLS:

 • Adobe FrameMaker,
 • Adobe Illustrator,
 • CorelDRAW Graphics Suite 2017,
 • PTC Creo,
 • Microsoft Office,
 • bonus:  Autocad, Photoshop, Video editing. 

WE OFFER:

 • a competitive salary package with benefits
 • friendly work atmosphere
 • the opportunity of working and developing a career in an international company

PLACE OF WORK:

Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. located in Koło (address: Nagórna 114, 62-600 Koło) with an opportunity for remotely based work

CV in English is required. Applications without it will not be considered.

Please note that we will only contact candidates we further interest in.

We kindly ask you to add the following clause to your application:
"I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed by Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. located in Koło (address: Nagórna 114, 62-600 Koło) for the purposes of current recruitment process.

Ogłoszenie archiwalne