Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik ds. Dokumentacji Energetycznej

 • Ostróda, warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • 19.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   

  Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Technik ds. Dokumentacji Energetycznej
  Energa - Operator SA, Oddział w Olsztynie 

  Miejsce pracy: Ostróda  Nr ref.: EOP-6LP-000048-2019  Oferta ważna do: 10.03.2019    
               

  Oczekujemy od Ciebie:

  • Wykształcenia średniego o profilu elektrycznym
  • Biegłej znajomości obsługi komputera
  • Znajomości MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
  • Doświadczenia zawodowego związanego z uczestnictwem w opracowywaniu dokumentacji projektowych
  • Świadectwa kwalifikacyjnego E lub D
  • Prawa jazdy kat. B

  Jeżeli spełniasz Nasze oczekiwania ta propozycja jest dla Ciebie!

   

  Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało: 

  • Ewidencjonowanie danych oraz archiwizowanie dokumentacji o majątku sieciowym sieci SN, nN i punktach przyłączenia w zakresie dystrybucji w Systemach Zarządzania Majątkiem Sieciowym i dokumentacji papierowej.
  • Współpraca i przygotowanie danych i dokumentacji w sprawach związanych z nabywaniem praw do nieruchomości pod urządzeniami dystrybucyjnymi oraz roszczeń z tytułu posadowienia infrastruktury dystrybucyjnej.
  • Udzielanie i przekazywanie opinii, informacji, danych, dokumentów, na wniosek komórki organizacyjnej właściwej ds. nieruchomości energetycznych Oddziału lub Centrali Spółki, w sprawach zarządzania nieruchomościami energetycznymi.
  • Realizowanie zadań wynikających z procesu zarządzania środkami trwałymi majątku sieciowego SN i nN oraz prowadzenie ksiąg majątkowych sieci SN i nN.

  Prosimy o wpisanie do swojej aplikacji następującej wybranej lokalizacji oraz następującej klauzuli: 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie naboru przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji numer EOP-6LP-000048-2019


  Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna

   

  Co dajemy w zamian:

  Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
  Atrakcyjne warunki finansowe
  Umowa o pracę
  Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
  Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
  1)      Administrator Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  2)      Nasze dane kontaktowe to :ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
   
  3)      Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1,2).
   
  4)      Dane osobowe, wskazane w art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.
   
  5)      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
   
  6)      Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
   
  7)      Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.
   
  Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  8)      Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
   
  9)      Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.