Technik ds. Zapewnienia Jakości

 • Tylicz (pow. nowosądecki), małopolskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 24.08.2019
 • Ważna jeszcze 6 dni (do 23.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Aktualnie szukamy osoby do pracy na stanowisku:

  Technik ds. Zapewnienia Jakości

  Miejsce pracy: zakład produkcyjny w Tyliczu

   

   

   

   

  Dążysz do doskonałości?

  Kwalifikacje:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
  • Dobra znajomość pakietu MS Office.
  • Podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację.

  Zadania:

  • Przeprowadzanie regularnych testów jakościowych/ analiz pobranych próbek we wszystkich obszarach działania laboratorium (mikrobiologia, kontrola surowców, linie rozlewnicze, linia rozdmuchu butelek) zgodnie ze specyfiką zakładu produkcyjnego.
  • Regularne i terminowe zapisywanie wyników pomiarów, przetwarzanie informacji i przekazywanie ich zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w zakładzie.
  • Podejmowanie działań korygujących stosownie do zaistniałej sytuacji. Uczestniczenie w realizacji podjętych działań korygujących w pełnym zakresie odpowiedzialności działu zapewnienia jakości.
  • Uczestnictwo w realizacji celów i zadań wynikających z polityki firmy w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego: zapewnienie jakości, ochronę środowiska, BHP oraz HACCP.

  Oferujemy jasną ścieżkę rozwoju zawodowego, rozbudowany system szkoleń oraz pełny zakres wsparcia niezbędnego do wykonywania zadań.

  Formularz rekrutacyjny – informacja

  Informacja dotycząca ochrony danych

  Aplikując na stanowisko w ramach zespołu Coca-Cola HBC, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka określa, jak przetwarzamy te dane i jak przestrzegamy różnych praw, którym podlega Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa), dalej zwana „CCHBC”, by zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane we właściwy sposób.

  Kim jesteśmy?

  Twoje dane osobowe są przetwarzane przez spółkę CCHBC, do której aplikujesz i to ona będzie administratorem tych danych. O ile udzielisz nam na to zgodę możemy przekazywać twoje dane w ramach spółek grupy CCHBC w celach rekrutacyjnych, natomiast jeżeli zaoferujemy ci pracę, będziemy przetwarzać twoje dane w celu twojego zatrudnienia. Gdy będzie to konieczne, możemy udostępnić te dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa w celach związanych z egzekwowaniem prawa lub w związku z prowadzonym przez te podmioty dochodzeniem.

  Jakie dane osobowe możemy zbierać i po co to robimy?

  W ramach rekrutacji możemy zebrać następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne i kontaktowe, CV lub list motywacyjny, dane z formularza aplikacji, notatki z rozmów o pracę, w przypadku obcokrajowców: dane dotyczące wizy, paszportu lub dokumentacji dotyczącej pozwolenia na pracę; dokumentację potwierdzającą wykształcenie, doświadczenie zawodowe, niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia pojazdu;
  • szczegóły dotyczące zdrowia (za pośrednictwem specjalisty ds. medycyny pracy, ograniczone do zaświadczenia o zdolności do pracy).

  Możemy również poprosić cię o przejście testów lub o wzięcie udziału w ocenach, których wyniki zachowamy.

  Nie przeprowadzamy weryfikacji kandydatów poza sprawdzeniem ich zdolności do pracy. Krótka lista kandydatów przygotowywana jest na drodze ręcznej selekcji z uwzględnieniem doświadczenia i umiejętności na dane stanowisko.

  Jeżeli zatrudnimy cię w CCHBC zbierzemy o tobie dodatkowe dane. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych pracowników, aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat. W celu twojego zatrudnienia możemy potrzebować:

  • twoich danych kontaktowych i bankowych, aby móc przekazywać ci wynagrodzenie i kontaktować się z tobą;
  • danych istotnych z uwagi na przysługujące ci uprawnienia, którymi możemy zarządzać w twoim imieniu (np. emerytura);
  • notatek ze spotkań i kwestii podniesionych na nich wspólnie lub przez ciebie, stanowiących element twojego zatrudnienia (w tym z posiedzeń dyscyplinarnych);
  • szczegółów dotyczących szkoleń;
  • ograniczonych informacji dotyczących zdrowia uzyskanych w wyniku badań zdolności do pracy, badań okresowych, losowych testów na obecność alkoholu, lub raportów z wypadków celem zgodności z naszymi zobowiązaniami dotyczącymi BHP;
  • danych biometrycznych (takich jak układ rysów twarzy lub odciski palców) oraz twoich zdjęć z monitoringu celem śledzenia dostępu do zakładów i zapobiegania zagrożeniom w kwestiach BHP i przestępstwom.

  Jakie podstawy prawne regulują wykorzystanie danych osobowych?

  Przetwarzamy twoje dane osobowe, aby ocenić twoją aplikację przed zawarciem z tobą umowy o pracę i zgodnie z prawami, którym podlega CCHBC (np. w odniesieniu do równych szans w zatrudnieniu). Przekazując nam swoje dane zgadzasz się abyśmy przetwarzali je w danym procesie rekrutacyjnym. Jeżeli nie możesz nam przekazać niezbędnych informacji, możemy nie być w stanie ocenić twojej przydatności na stanowisko, na które aplikujesz lub komunikować się z tobą. Za twoją zgodą zachowamy twoje dane w bazie rekrutacyjnej na potrzeby przyszłych ofert o pracę, jeżeli tym razem twoja aplikacja nie zostanie przyjęta.

  Jeżeli będziemy potrzebować większej ilości danych osobowych poinformujemy cię, czy ma to związek z realizacją twojej umowy lub czy jest wynikiem zobowiązania ustawowego i poinformujemy cię o konsekwencjach, które mogą mieć miejsce jeżeli nie przekażesz nam tych informacji oraz o ryzykach powiązanych z wykorzystaniem przez nas danych osobowych.

  Kiedy przesyłamy twoje dane osobowe za granicę?

  Zasadniczo twoje dane osobowe przechowywane są w kraju, w którym złożyłeś(-aś) podanie o pracę. Jednakże czasami, aby móc wybrać cię na stanowisko, musimy przekazać szczegóły dotyczące twojej aplikacji do innej spółki grupy CCHBC znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli to zrobimy, dołożymy starań, by taki transfer danych osobowych był właściwie zabezpieczony (aby to zagwarantować, stosujemy zatwierdzone „Standardowe Klauzule Umowne” UE). Prosimy o kontakt, w celu uzyskania dostępu do kopii informacji o środkach bezpieczeństwa, które stosujemy w odniesieniu do transferu twoich danych osobowych poza EOG.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  Przechowujemy twoje dane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celów, w których zostały oryginalnie zebrane oraz w innych powiązanych celach dotyczących twojego zatrudnienia. Poprosimy cię o zgodę, jeżeli będziemy chcieli zachować twoje dane w bazie rekrutacyjnej na potrzeby przedstawiania ci przyszłych ofert pracy, jeżeli tym razem twoja aplikacja nie zostanie przyjęta.

  Jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które zbieramy?

  Jeżeli mieszkasz w UE, lub przetwarzamy twoje dane osobowe w UE, masz kilka praw związanych z twoimi danymi, które przechowujemy.

  (a) Wgląd do danych osobowych: Masz prawo dostępu do wszelkich swoich danych przechowywanych przez CCHBC, w tym możliwości jego realizacji, co do zasady, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku z prośbą o wgląd.

  (b) Poprawianie: Możesz poprosić o zmianę niepoprawnych danych.

  (c) Usunięcie: W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, a my podejmiemy stosowne kroki, by spełnić twoją prośbę, w tym poinformować innych administratorów, którym zgodnie z prawem udostępniliśmy twoje dane osobowe, że zgłoszono prośbę o ich usunięcie, a także usunięcie wszelkich łączy do tych danych, ich kopii i duplikatów.

  (d) Wycofanie zgody: W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której nam udzieliłeś(-aś). W takiej sytuacji twoje dane osobowe zostaną usunięte, o ile nie ma innych przesłanek, na podstawie których CCHBC może nadal przetwarzać twoje dane osobowe. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania twoich danych przez CCHBC, które odbywało się na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o przesłanie stosowanego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres [email protected]

  (e) Ograniczenie przetwarzania: Możesz żądać ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych w trakcie rozpatrywania skarg, a także w innych wyraźnie określonych okolicznościach.

  (f) Zgłoszenie zażalenia: Możesz wnieść skargę na przetwarzanie twoich danych do organu nadzoru ochrony danych osobowych w twoim kraju.

  Automatyczne umieszczanie na krótkiej liście kandydatów

  Możemy skorzystać ze zautomatyzowanych kryteriów, aby określić, które zgłoszenia przejdą do kolejnego etapu selekcji. Jeżeli twoja aplikacja zostanie odrzucona, możesz poprosić nas o jej ponowną, manualną ocenę oraz o przekazanie dodatkowych informacji na ten temat. Proszę określić poniżej czy wyrażasz zgodę na automatyczne przetwarzanie.

  Wyrażam zgodę, by CCHBC wykorzystała automatyczne przetwarzanie w celu podjęcia decyzji w odniesieniu do mojej aplikacji.

  Przyszłe oferty pracy i dalsze możliwości

  Określ poniżej, czy wyrażasz zgodę, abyśmy zachowali twoje dane w bazie rekrutacyjnej na potrzeby przyszłych ofert o pracę, jeżeli tym razem twoja aplikacja nie zostanie przyjęta.

  Chcę, by CCHBC przechowała moje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji w celu przedstawiania mi ofert i możliwości pracy jeżeli moja aplikacja zostanie odrzucona.

  Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

  W przypadku pytań oraz we wszelkich sprawach związanych z realizacją praw przysługujących kandydatowi można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres: [email protected] W tym celu możesz także skontaktować się z wyznaczonym przez CCHBC inspektorem ochrony danych (IOD).

  Kontakt do IOD: 

  • Inspektor Ochrony Danych: Nassos Stylianos
  • Lokalizacja: Coca-Cola HBC Services MEPE, ul. Fragoklissias 9, Maroussi 151 25, Grecja
  • e-mail: [email protected]
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.