Technik ds. Zarządzania Pomiarami

 • Słupsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 12.09.2019
 • Ważna jeszcze 12 dni (do 29.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   

  Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Technik ds. Zarządzania Pomiarami
  Energa - Operator SA Oddział w Koszalinie
  Miejsce pracy: Słupsk  Nr ref.: LP/22/KJK/IX/2019  Oferta ważna do: 29.09.2019      

  Jeśli posiadasz:  

  • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub pokrewnym,
  • znajomość zasad eksploatacji układów pomiarowych,
  • biegłą znajomość pakietu narzędziowego MS Office,
  • Świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D”,
  • umiejętność pracy zespołowej, komunikacji oraz dynamizmu w działaniu,
  • prawo jazdy kat. B.

   

  Ta propozycja jest dla Ciebie!


  Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

  • nadzór i kontrola brygady monterskiej Wielkiego Odbioru (WO), w tym weryfikacja wykonywanych prac przez brygady WO na terenie Oddziału w Koszalinie,
  • obsługa systemów odczytowych i wdrażanie nowych rozwiązań w ramach odczytów zdalnych,
  • udział w odbiorach układów pomiarowych w taryfie A2x, BXX oraz energii zielonej na potrzeby potwierdzania świadectw pochodzenia,
  • obsługa systemów do obsługi procesów technicznej obsługi odbiorców,
  • kontrole układów pomiarowych; zdalne i lokalne,
  • obsługa procesu zmiany sprzedawcy w zakresie układów pomiarowo - rozliczeniowych oraz przekazywanie danych pomiarowych w ramach obsługi odbiorców TPA,
  • opiniowanie reklamacji odbiorców i wytwórców energii elektrycznej,
  • uzgadnianie warunków przyłączeniowych oraz dokumentacji i projektów technicznych w zakresie układów pomiarowych,
  • weryfikacja, na etapie pozyskiwania danych pomiarowych, ich kompletności i poprawności, w tym dkonywanie korekt zużycia energii elektrycznej.

   

  Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:


   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  LP/22/KJK/IX/2019”.

   

  Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

  Co dajemy w zamian:

  Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
  Atrakcyjne warunki finansowe
  Umowa o pracę
  Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
  Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Pamiętamy o formalnościach RODO


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
  2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.
  3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  o   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  o   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  o   art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
  1. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
  2. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  o    Uprawnione organy publiczne,
  o    Podmioty dostarczające korespondencję,
  o    Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  o    Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
  1. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
  2. Informujemy o przysługującym prawie do:
  o    dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  o    sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  o    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  o    przenoszenia danych,
  o    wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  o    usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO.
   
  10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
  11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.