Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Technik dyżurny w Wydziale Energetyki Biura Inwestycji i Zabezpieczenia Technicznego

Polskie Radio S.A.O firmie

Polskie Radio S.A.

aleja Niepodległości 77/85

Warszawa

POLSKIE  RADIO  S.A.

ogłasza rekrutację na stanowisko
technik dyżurny
w Wydziale Energetyki
Biura Inwestycji i Zabezpieczenia Technicznego

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie techniczne (preferowana specjalizacja: technik elektryk/energetyk, technik chłodnictwa, technik ciepłownictwa),
 • w przypadku wykształcenia zawodowego wymagany jest trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia SEP lub pokrewne grupy 1 E do 15 kV, grupa 2 E,
 • doświadczenie w naprawach i konserwacji systemów budynkowych (wentylacja, klimatyzacja, CO ),
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny: energetyki, chłodnictwa, wentylacji oraz ciepłownictwa,
 • znajomość elementów automatyki,
 • samodzielność, odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy (według grafiku – praca po 12 godzin, również w nocy, soboty, niedziele i święta), w celu zapewnienia ciągłości działania systemu produkcji i emisji radiowej.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczych na obiekcie (O-3 – przy
  ul. Myśliwieckiej 3/5/7, O-2 – przy ul. Modzelewskiego 59),
 • usuwanie awarii i usterek instalacji podległych instalacji,
 • wykonywanie planowych inspekcji i przeglądów instalacji,
 • realizacja planów napraw, konserwacji i przeglądów maszyn,
 • samodzielne rozpoznanie przyczyn awarii oraz ich usuwania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w zgranym i przyjaznym zespole,
 • doskonałą lokalizację przy metrze,
 • bezpłatny parking przy siedzibie firmy,
 • możliwość rozwoju zawodowego (m. in. szkolenia, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji),
 • bogaty program socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, biletów do kina i teatru, karty Multisport),
 • prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w renomowanym towarzystwie funduszy inwestycyjnych.
Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny można składać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj w terminie: do 30.04.2021 r. 
W tytule e-maila prosimy podać dopisek: WE – technik dyżurny

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.

Dane osobowe, w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko technik dyżurny. Podanie innych danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. Zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Dane osobowe będą przetwarzane, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz ich: poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania i do ich usunięcia. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych i złożenie aplikacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo wycofania swojej aplikacji w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą wycofania aplikacji.

W sprawach związanych ze swoimi danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected], tel.: 022 645 34 03.

 

Jeżeli chce Pani/Pan uczestniczyć w powtórzonych procesach rekrutacyjnych na to samo stanowisko prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej zgody wraz z podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Radio S.A, na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

……………..........................

(data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)

Oferty niezawierające powyższej zgody nie będą automatycznie rozpatrywane w trakcie powtórzonego procesu rekrutacyjnego.

Uwagi dodatkowe:

 1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.

Ogłoszenie archiwalne