Informujemy, że UMA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (99-300) przy ul. Wschodniej 3 („Spółka”) jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • zgody w przypadku (i) innych danych osobowych niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub (ii) gdy Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w związku z innymi postępowaniami rekrutacyjnymi, niż to w ramach którego przekazali Państwo swoje pierwsze zgłoszenie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W powyższych przypadkach oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrazili Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.
 
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Dostarczanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji i związanych z nią dalszych działań.
 
W zależności od okoliczności Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, a w szczególności:
 • spółkom powiązanym;
 • zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT, drukarniom, agencjom rekrutacyjnym, agencjom ochrony, podmiotom świadczącym usługi medyczne);
 • innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom, organom administracji lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
UMA Investments sp.z o.o.

Technik Elektromechanik - Automatyk

UMA Investments sp.z o.o.O firmie

 • Wschodnia 3, 99-320 Kutno, Polska

  Kutno, łódzkie
 • Ważna jeszcze 17 dni
  7 Luty 2020
 • Specjalista
Firma Kellogg jest największym na świecie producentem płatków śniadaniowych, jak również drugim pod względem wielkości wytwórcą słonych przekąsek, w tym producentem marki Pringles. W związku z rozwojem fabryki Pringles w Kutnie poszukujemy osoby na stanowisko:
TECHNIK ELEKTROMECHANIK (AUTOMATYK)
Miejsce pracy: Kutno

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Utrzymanie parku maszynowego w dobrym stanie technicznym,
 • Diagnozowanie usterek i wdrażanie działań zapobiegawczych,
 • Udział w planowaniu przeglądów i konserwacji i ich realizowaniu zgodnie z harmonogramem,
 • Wykonywanie prac instalacyjno – montażowych,
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i modyfikacji
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji naprawczej (rysunek techniczny, specyfikacja materiałowa instrukcja naprawy).
 • Odpowiedzialność za stałą gotowość maszyn i urządzeń elektrycznych oraz maszyn
 • Zapewnianie, że wykonywane prace są prowadzone zgodnie z odpowiednimi wymaganiami obowiązującymi w firmie
 • Podejmowanie stosownych, zgodnych z procedurami działań w sytuacjach awaryjnych
 • Przestrzeganie zasad BHP

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne – kierunkowe (automatyka, elektryka, elektromechanika, mechatronika i pokrewne)
 • Doświadczenie w dziale Utrzymaniu Ruchu (najlepiej w produkcji spożywczej)
 • Umiejętność diagnostyki układów sterowania automatyki przemysłowej opartych o sterowniki PLC (Allen-Bradley)
 • Umiejętność diagnozowania, wyszukiwania błędów i usuwania awarii maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle oraz biegłe posługiwanie się narzędziami pomiarowymi
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych oraz schematów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Znajomość języka angielskiego – mile widziana

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, dodatek paliwowy, stołówka)
 • Pracę w dynamicznym środowisku w jednej z największych międzynarodowych korporacji
 • Duże możliwości rozwoju oraz poznania nowoczesnych technologii
 • Atmosferę pracy polegającą na szacunku i wzajemnej pomocy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Firma Kellogg jest największym na świecie producentem płatków śniadaniowych, jak również drugim pod względem wielkości wytwórcą słonych przekąsek, w tym producentem marki Pringles. W związku z rozwojem fabryki Pringles w Kutnie poszukujemy osoby na stanowisko:
TECHNIK ELEKTROMECHANIK (AUTOMATYK)

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Utrzymanie parku maszynowego w dobrym stanie technicznym,
 • Diagnozowanie usterek i wdrażanie działań zapobiegawczych,
 • Udział w planowaniu przeglądów i konserwacji i ich realizowaniu zgodnie z harmonogramem,
 • Wykonywanie prac instalacyjno – montażowych,
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i modyfikacji
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji naprawczej (rysunek techniczny, specyfikacja materiałowa instrukcja naprawy).
 • Odpowiedzialność za stałą gotowość maszyn i urządzeń elektrycznych oraz maszyn
 • Zapewnianie, że wykonywane prace są prowadzone zgodnie z odpowiednimi wymaganiami obowiązującymi w firmie
 • Podejmowanie stosownych, zgodnych z procedurami działań w sytuacjach awaryjnych
 • Przestrzeganie zasad BHP

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne – kierunkowe (automatyka, elektryka, elektromechanika, mechatronika i pokrewne)
 • Doświadczenie w dziale Utrzymaniu Ruchu (najlepiej w produkcji spożywczej)
 • Umiejętność diagnostyki układów sterowania automatyki przemysłowej opartych o sterowniki PLC (Allen-Bradley)
 • Umiejętność diagnozowania, wyszukiwania błędów i usuwania awarii maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle oraz biegłe posługiwanie się narzędziami pomiarowymi
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych oraz schematów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Znajomość języka angielskiego – mile widziana

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, dodatek paliwowy, stołówka)
 • Pracę w dynamicznym środowisku w jednej z największych międzynarodowych korporacji
 • Duże możliwości rozwoju oraz poznania nowoczesnych technologii
 • Atmosferę pracy polegającą na szacunku i wzajemnej pomocy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne